Suomi 100 sosiaali- ja terveydenhuollossa

Vantaan sosiaali- jaterveystoimessa keskitytään juhlavuonna terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen Sata kertaa parempi olo -teemalla.

Sata kertaa parempi olo suuntaa katseen Suomen tulevaisuuteen. Suomalaiset ovat itsenäisyytemme aikana tehneet valtavan hyvinvointiloikan, mutta nyt on aika luoda tulevaisuuden hyvinvointia. Vantaan sosiaali- ja terveystoimi kantaa kortensa kekoon Suomen sataa seuraavaa vuotta varten ja kannustaa vantaalaisia voimaan sata kertaa paremmin. Huolehtimalla omasta ja läheistensä hyvinvoinnista huolehtii samalla koko Suomesta. Sata kertaa parempi olo koostuu useasta pienemmästä tapahtumasta ja alateemasta. Järjestelyissä ovat mukana yhteistyökumppanit kaupungin omasta organisaatiosta sekä sen ulkopuolelta. Mukana on esimerkiksi järjestöjä
sekä hyvinvointia tuottavia yrityksiä.

Lykkää hyvä olo liikkeelle – Sata kertaa parempi olo

Juhlavuosi käynnistyy helmikuussa 2017 omalle henkilökunnalle suunnatulla juhlatapahtumalla, jonka tavoitteena on kiittää henkilöstöä arvokkaasta työstä sekä innostaa heitä myös oman hyvinvoinnin edistämiseen erityisesti juhlavuoden aikana. Juhlatapahtumassa on asiantuntijaluentoja, erilaisia hyvinvointipisteitä sekä työhyvinvointia edistävää ohjelmaa. Lisäksi juhlatapahtumassa on messuosasto, jolla oma henkilökunta ja yhteistyökumppanit kertovat toiminnastaan ja jakavat hyviä käytäntöjään.

Laajin Sata kertaa parempi olo -tempaus on syyskuulle ajoittuva Suomi 100 vuotta -hyvinvointiviikko. Sosiaali- ja terveystoimi haastaa sisäiset ja ulkoiset yhteistyökumppaninsa järjestämään hyvinvointiin liittyviä tapahtumia vantaalaisille hyvinvointiin liittyviä tapahtumia viikon aikana. Viikon koordinointi ja tapahtuman markkinointi
hoidetaan Vantaan sosiaali- ja terveystoimessa. Viikon tarkoituksena on lykätä hyvä olo liikkeelle niin, että kuntalaiset innostuvat hyvinvoinnistaan.

Panosta perheeseen – Sata kertaa parempi olo

Juhlavuoden jokaisena kuukautena ennaltaehkäisevä terveydenhuolto valitsee kummilapsen,-nuoren tai perheen, jolle tehdään yksilöllinen interventio, joka voi liittyä esim. liikuntaan, ravitsemukseen, tupakointiin. Interventioilla pyritään lisäämään tietoutta terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. Interventiot nostetaan esiin kaupungin viestintävälineissä niin, että niiden vinkeistä pääsevät hyötymään kaikki vantaalaiset.

Vantaan perhepalvelut järjestää juhlavuonna yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa perheille suunnattuja leikkitapahtumia. Leikki edistää lapsen terveyttä ja hyvinvointia leikkien yksin, yhdessä toisten lasten kanssa sekäyhdessä vanhempien ja muiden aikuisten kanssa. Leikitään vanhoja ja nykyisiä leikkejä ja visioidaan tulevaisuuden leikkimistä.

Neulo naperolle – Sata kertaa parempi olo

Sosiaali- ja terveyspalvelut haluaa huomioida juhlavuonna syntyvät lapset kutsumalla yhteistyökumppaneita talkoisiin tekemään sukkia, lapasia ja myssyjä juhlavuonna syntyneille vantaalaislapsille. Vantaalla syntyy noin 2650 vauvaa vuosittain, joten käsitöitä tarvitaan melkoinen määrä. Miten sinulla pysyy puikot käsissä?

Käsityöt voi toimittaa suoraan Vantaan neuvoloihin.

Yhdessä eroon yksinäisyydestä – Sata kertaa parempi olo

Vanhuspalveluissa halutaan juhlavuonna nostaa esiin Vantaan ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelmasta keskeisiä asioita. Tällaisia ovat mm. kotona asumisen tukeminen, yksinäisyyden vähentäminen ja liikuntakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen.

Näihin asioihin panostetaan mm. järjestämällä juhlavuonna Katriinan sairaalassa ja hoiva-asumisen palveluissa erilaisia musiikkitapahtumia sekä tanssi- ja teatteriesityksiä. Kokonaan uutena aktivointimuotona vanhuspalveluissa otetaan käyttöön riksapyörät, joiden kyydissä ikäihmiset pääsevät ulkoilemaan.

Yhdessä eroon yksinäisyydestä –tapahtumia järjestetään yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Tapahtumien tavoitteena on edistää ikäihmisten psyykkistä, sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia.

Vanhuspalvelut haluaa juhlavuonna aktivoida senioreita myös löytämään erilaisia aktiviteetteja ja tilaisuuksia, joissa tavata muita ihmisiä.

Sosiaali- ja terveystoimi kokoaa yhteen kaupungin omat, yhteistyökumppaniensa ja järjestöjen senioreille suunnatut tapahtumat noin kuuden viikon välien ja julkaisee tiedot tapahtumista Vantaan Sanomissa ja kaupungin nettisivuilla. Lisäksi tapahtumatietoa välitetään kaupungin eri palvelupisteissä.

Kukista kansantauti – Sata kertaa parempi olo

Suomen juhlavuosi on myös diabetesyksikön juhlavuosi, sillä vuonna 2017 Vantaan diabetesyksikkö täyttää 40 vuotta. Diabetes on yksi merkittävimmistä elinikää lyhentävistä kansantaudeista, ja juhlavuonna Vantaa haluaakin panostaa vahvasti diabeteksen ehkäisyyn ja hyvään hoitotasapainoon. Diabeteksen ehkäisyn puolesta kampanjoidaan koko vuoden ajan.

100 vinkkiä hyvinvointiin – 100 kertaa parempi olo

Sata kertaa parempi olo -teemalla perustetaan Facebook-tili, jossa jaetaan koko kansan käyttöön 100 vinkkiä hyvinvointiin. Vinkkejä kerätään sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöltä juhlavuoden aikana.