Avustusten haku- ja tilityslomakkeet

Tulosta tästä listasta tuore haku- tai tilityslomake avustusta varten.

Paikallisen kansalaistoiminnan avustusten hakeminen

Avustuksia haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta.

Oma Vantaa -palvelu

Tilitys-, käyttöselvitys- ja ennakkositoumuslomakkeet:

Kohdeavustuksen tilityslomake

Toiminta-avustuksen käyttöselvityslomake

Ennakkositoumuslomake

Tarvittaessa voit käyttää alla olevia hakulomakkeita:

Kohdeavustuksen hakulomake

Toiminta-avustuksen hakulomake

Tiedustelut

avustukset@vantaa.fi

p. 040 543 7460

Kulttuuriavustusten ja palkintojen hakulomakkeet

Taiteilija-apurahat

Nuorisoavustusten hakulomakkeet

Toiminta- ja kohdeavustukset nuorisotoimintaan

Avustuksia haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta

Oma Vantaa -palvelu

Poikkeustapauksissa voit käyttää ao. lomakkeita.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustusten lomakkeet

Toiminta-avustuksia haetaan ensisijaisesti sähköisessä asiointipalvelussa.

Oma Vantaa -palvelu

Käyttöselvityslomakkeet:

Käyttöselvitys hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustuksesta

Käyttöselvitys merkittävää yhteiskunnallista työtä tekevien toimijoiden avustuksesta

Tarvittaessa voit käyttää alla olevia hakulomakkeita:

Toiminta-avustushakemus hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen

Toiminta-avustushakemus merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville toimijoille

Merkittävän yhteiskunnallisen toiminnan avustusten lomakkeet

Hakemus

Käyttöselvitys

Ystävyysseurojen avustusten lomakkeet

Liikunnan avustuslomakkeet

Avustuksia haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta.

Oma Vantaa -palvelu

Sitoumuslomake (ei ole saatavilla Oma Vantaa -palvelussa)

Poikkeustapauksissa voit käyttää pdf-lomakkeita, jotka saat ainoastaan pyydettäessä. Kts. yhteystiedot alla.

Ajankohtaista

Twitter