Terveys- ja sosiaalipalvelujen sähköinen asiointi

Vantaalla on käytössä valtakunnalliset sähköiset Kanta-palvelut, joita ovat eResepti, Omakanta ja sähköinen Potilastiedon arkisto.

Sen lisäksi, että pääset Kanta-palveluiden kautta katsomaan ja uudistamaan sähköisiä reseptejäsi ja katsomaan omia potilastietojasi, tarjoamme vantaalaisille mahdollisuuden varata aikoja sähköisesti. Myös toimeentulotukihakemuksen voi jättää sähköisesti.

Esimerkiksi eReseptin uudistamispyyntö ja sähköisen ajanvarauksen käyttö edellyttävät asiakkuutta Vantaan sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ota asia esille asioidessasi terveydenhuollossa.

Oma Vantaa -palvelu

Oma Vantaa on Vantaan kaupungin uusi sähköinen asiointipalvelu. Palvelun tavoitteena on tarjota vantaalaisille uusia sähköisen asioinnin mahdollisuuksia keskitetysti yhdessä palvelussa. Oma Vantaaseen sisällytettävät palvelut laajenevat vaiheittain.

Ensivaiheessa voit:

Suostumus toisen puolesta asioinnista

Toisen puolesta asiointia varten tarvitset kirjallisen suostumuksen. Suostumus tehdään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyksiköissä. Sivun alalaidassa olevan lomakkeen voi myös tulostaa kotona, täyttää etukäteen ja ottaa mukaan seuraavan kerran toimipisteessä asioidessaan.

Suostumus tarvitaan kun

  • huoltaja asioi 12 vuotta täyttäneen lapsen puolesta (suostumus on uusittava vuosittain, niin kauan kunnes lapsi on kykenevä hoitamaan omia asioitaan)
  • toisen täysi-ikäisen puolesta (esim. puolison, iäkkään vanhemman). Suostumus on voimassa toistaiseksi, ja sen voi muuttaa tai purkaa milloin tahansa.

Suostumuslomake toisen puolesta asioinnista
Lomake suostumuksen perumiseen