Sähköinen resepti ja sen uusiminen

Vantaan terveysasemilla on käytössä sähköinen resepti. Sähköisen reseptin uudistamispyynnön voi tehdä sähköisesti joko valtakunnallisen Kanta.fi:n Omakanta-palvelun kautta tai Vantaan kaupungin sähköisen asioinnin järjestelmän kautta. Molemmat palvelut edellyttävät sähköistä tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai poliisilta saatavalla maksullisella sähköisellä henkilökortilla ja kortinlukijalla.

Kanta.fi-sivujen kautta pyydetyt sähköiset reseptit uusitaan ensisijaisesti siinä yksikössä, joka vastaa hoidostasi, esim. terveysasemalla (terveydenhuollon yksikössä täytyy olla riittävä tieto potilaan hoidosta). Vantaan sähköisen järjestelmän kautta tehdyt uudistamispyynnöt menevät suoraan terveysasemille. Sähköiset reseptisi näet Kanta.fi:n Omakanta-palvelussa.

  • Uusi sähköinen resepti Vantaan kaupungin sähköisen asioinnin järjestelmässä:
    Siirry sähköiseen asiointiinPalvelun käyttö edellyttää aikaisempaa sähköistä reseptiä.
  • Uusi sähköinen resepti valtakunnallisen Omakanta-palvelun kautta.
    HUOM! Toisen puolesta sähköistä asiointia hoitava pystyy tekemään uudistamispyynnön ainoastaan vantaa.fi -sivujen kautta. Huoltaja voi uudistaa lapsen sähköisen reseptin kunnes lapsi on 12-vuotias.

Reseptin uusimispyynnön käsittely voi kestää 8 vuorokautta. Lue lisää reseptin uusimisesta.

Mikä on sähköinen resepti?

Sähköinen resepti on lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisesti. Se tallennetaan Reseptikeskukseen suojatusti. Potilas saa paperilla potilasohjeen, jossa kerrotaan lääkkeiden nimet ja annosteluohjeet.

Sähköinen resepti helpottaa ja nopeuttaa potilaan asiointia. Asiakas voi asioida missä hyvänsä apteekissa.

Sähköinen resepti myötä reseptitiedot ovat tallessa yhdessä paikassa eli Reseptikeskuksessa. Kun potilaan kaikki reseptit on tallennettu Reseptikeskukseen, lääkäri voi potilaan suostumuksella tarkistaa kokonaislääkityksen ja ehkäistä lääkkeiden haitallisia yhteisvaikutuksia ja päällekkäisyyksiä. Potilasturvallisuus paranee ja hoidon jatkuvuus on helpompi turvata.

Mistä lääkkeen voi hakea?

Sähköisellä reseptillä määrätyn lääkkeen voi hakea mistä tahansa apteekista. Apteekisssa katsotaan Reseptikeskuksesta, mitä lääkkeitä sinulle on määrätty ja saat lääkkeesi.

Potilasohje nopeuttaa asiointia apteekissa, mutta se ei ole välttämätön. Kela-kortti on välttämätön lääkekorvausten saamiseksi.

Jos lääkkeen noutaa toinen henkilö potilaan puolesta, hänellä pitää olla mukaan potilaan saama potilasohje tai hänen Kela-korttinsa.

Mistä näen omat sähköiset reseptini?

18 vuotta täyttäneet henkilöt voivat katsoa omia sähköisiä reseptejään Kanta-palvelussa (Kansallinen terveysarkisto) verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla. Reseptitiedoista saa myös yhteenvedon paperille tarvittaessa.

Kuka muu näkee tietoni Reseptikeskuksessa?

Potilaan tietoja Reseptikeskuksessa saavat katsoa vain potilasta hoitavat lääkärit ja sairaanhoitajat potilaan suostumuksella. Apteekissa farmaseutti ja proviisori voivat katsoa reseptejä lääkkeitä haettaessa.

Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon, apteekkien ja reseptikeskuksen välillä tapahtuu suojattuna tunnistettujen osapuolten kesken.

Miten saan jo käytössä olevat lääkkeet sähköiselle reseptille?

Ennen ensimmäistä sähköistä reseptistä annetaan sähköisestä reseptistä henkilökohtainen informointi. Jos informointia ei ole tehty, tehdään se ennen ensimmäisen sähköisen reseptin kirjoittamista. Informoinnin antaminen kirjataan potilastietojärjestelmään.

Tämän jälkeen voit pyytää jo käytössä olevia lääkkeitä sähköiselle reseptille toimittamalla vanhat paperireseptit terveysasemalle tai pyytämällä reseptiä käytössä olevasta lääkkeestä puhelimitse. Vantaan terveydenhuollossa lääkärin vastaanotolla kaikki uudet lääkkeet määrätään sähköisellä reseptillä.

Voinko saada halutessani paperireseptin?

Vantaan kaupungin terveysasemilla ja muissa terveydenhoitoa tarjoavissa palvelupisteissä on siirrytty käyttämään sähköistä reseptiä. Se helpottaa ja nopeuttaa potilaan asiointia. Myös potilasturvallisuus paranee ja hoidon jatkuvuus on helpompi turvata. Sähköisestä reseptistä annetun lain mukaisesti pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden reseptit ja huumausainereseptit tehdään terveydenhuollon toimipisteissä ainoastaan sähköisesti. Sähköisen reseptin paperinen potilasohje tulostetaan, jos potilas saa lääkemääräyksen vastaanotolla.

Sähköisen reseptin uusiminen

Sähköisen reseptin uudistamispyynnön voi tehdä sähköisesti joko valtakunnallisen Kanta.fi:n Omakanta-palvelun kautta tai Vantaan kaupungin sähköisen asioinnin järjestelmän kautta. Molemmat palvelut edellyttävät sähköistä tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai poliisilta saatavalla maksullisella sähköisellä henkilökortilla ja kortinlukijalla.

Kanta.fi-sivujen kautta pyydetyt sähköiset reseptit uusitaan ensisijaisesti siinä yksikössä, joka vastaa hoidostasi, esim. terveysasemalla (terveydenhuollon yksikössä täytyy olla riittävä tieto potilaan hoidosta). Vantaan sähköisen järjestelmän kautta tehdyt uudistamispyynnöt menevät suoraan terveysasemille. Sähköiset reseptisi näet Kanta.fi:n Omakanta-palvelussa.

Sähköisen reseptin uusimista voi pyytää myös apteekissa tai terveydenhuollon toimipisteessä.

Sinulle kirjoitetut sähköiset reseptisi näet Omakanta-palvelussa osoitteessa www.kanta.fi.

Miten kirjaudun sähköiseen asiointipalveluun?

Varmista, että sinulla on henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai poliisilta saatava maksullinen sähköinen henkilökortti ja kortinlukija. Sähköinen asiointi aloitetaan kirjautumalla verkkopankin tai sähköisen henkilökortin tunnuksilla verkkopalveluun. Kirjautuessa tulee seurata verkkopalvelun antamia ohjeita tunnistautumisesta. Kirjautuessasi muista tarkistaa, että matkapuhelinnumerosi on oikein kirjoitettu! Varmista, että yhteystietosi ovat ajan tasalla jatkossakin.

Huom. Palvelu ei tue kaikkia päätelaitteita tällä hetkellä, esim. tablet-laitteissa on esiintynyt ongelmia palvelun käytössä. Tuettu käyttöjärjestelmä on Windows 7 ja tuetut selaimet Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 19.0.2 ja Google Chrome 26.0.1410.43 m.

Mitä teen, jos haluan uudistaa reseptin usealle lääkkeelle?

Mikäli uudistettavia lääkkeitä on useampia, niin jokaisesta lääkkeestä on tehtävä erikseen pyyntö aloittamalla pyyntölomakkeen täyttäminen alusta.

Kuinka vanhoja reseptejä voi vielä uudistaa?

Yli 16 kuukautta vanhoja sähköisiä reseptejä ei voi enää uudistaa, vaan silloin on otettava yhteyttä terveydenhuollon toimipisteeseen.

Mitä teen, jos minulla ei ole aikaisemmin ollut sähköistä reseptiä?

Ennen ensimmäistä sähköistä lääkemäärästä annetaan henkilökohtainen kirjallinen ja suullinen informointi sähköisestä reseptistä. Jos informointia ei ole koskaan saanut, pitää käydä terveysasemalla. Informoinnin antaminen kirjataan potilastietojärjestelmään. Tämän jälkeen voi pyytää jo käytössä olevia lääkkeitä sähköiselle reseptille toimittamalla vanhat paperireseptit terveysasemalle tai pyytämällä sähköistä reseptiä käytössä olevasta lääkkeestä puhelimitse. Lääkärin vastaanotolla kaikki uudet lääkkeet kirjoitetaan sähköisellä reseptillä, ellei potilas siitä erikseen kieltäydy.