Taiteen perusopetuksen lomakkeet

Hae kuvataidekouluun

Hakuaika syksyllä 2019 alkavaan opetukseen on 29.4.-19.5.2019. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti osoitteessa http://vkk.eepos.fi

Hakija saa tiedon hyväksynnästä ja oppilaspaikan vahvistamispyynnön sähköpostiinsa kun hakemus on käsitelty. Täysiin ryhmiin voi myös jäädä jonoon.

Kuvataidekoulun oppilaspaikka on oppilaalla pysyvä 20-ikävuoteen asti jos opinnot jatkuvat keskeytyksettä lukuvuodesta toiseen, tai jos oppilas on pitänyt yhden sallitun taukovuoden ja ilmoittaa palaavansa opintoihin tauon jälkeen.

Järjestyssäännöt

Hakijat ja kuvataidekoulussa opiskelevat sitoutuvat noudattamaan seuraavia sääntöjä:

1. Oppitunnit
Opetus perustuu siihen, että oppilas käy oppitunneilla säännöllisesti.
Mikäli oppilas sairauden tai muun syyn takia ei voi saapua oppitunneille, on toivottavaa, että hän ilmoittaa siitä opettajalle. Opettaja ottaa yhteyttä kotiin, mikäli ilmoittamattomia poissaoloja on peräkkäin kolme, selvittääkseen poissaolojen syyn. Oppilas ei ole oikeutettu saamaan jälkikäteen niitä oppitunteja, jotka ovat peruuntuneet hänen oman poissaolonsa takia. Oppilas on oikeutettu saamaan ne oppitunnit, jotka ovat peruuntuneet esim. arkipyhän tai koulun toiminnan takia. Opettajan sairauden tai muun esteen sattuessa kuvataidekoulu järjestää sijaisopettajan.

2. Opetusvälineet ja -tilat
Jos oppilas tahallaan hukkaa tai vahingoittaa työskentelyvälineitä tai muuta koulun omaisuutta, on hän velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Tahallisesti aiheuttamastaan vahingosta opiskelija on korvausvelvollinen vahingonkorvauslain (412/74) mukaan. Oppilas osallistuu opettajansa ohjauksessa opetustilojen järjestelyyn ja välinehuoltoon.

3. Oppilastyöt
Kuvataidekoulussa tehty työ on koulun käytettävissä siihen saakka, kunnes työt jaetaan oppilaille takaisin. Kuvataidekoulu dokumentoi oppilaiden työskentelyä ja valmiita oppilastöitä mm. arviointia varten. Kuvataidekoulu ei ole vastuussa noutamatta jääneistä töistä. Oppilastöitä säilytetään kaksi viikkoa lukukauden päättymisen jälkeen.
Kuvataidekoulu voi käyttää oppilastöitä ja kuvia oppilastöistä näyttelyissä, koulutustilaisuuksissa, internet-kotisivulla, tiedotusvälineissä, tiedotteissa, esitteissä tai julkaisuissa.

4. Lukukausimaksut
Oppilaan on suoritettava lukukausi- ym. maksut viimeistään laskujen eräpäivinä. Mikäli maksuja ei ole suoritettu viimeistään annettuina eräpäivinä, oppilas menettää oppilaspaikkansa.
Oppilaan on ilmoitettava välittömästi opiskelun keskeytymisestä tai lopettamisesta koulun toimistoon. Kesken lukukauden opintonsa keskeyttäneelle tai keskeytyksestä ilmoittamatta jättäneelle oppilaalle ei palauteta hänen suorittamiaan lukukausimaksuja.

5. Opintoja koskevat ilmoitukset
Keväällä oppilaan on ilmoitettuun määräaikaan mennessä ilmoitettava opintojensa jatkamisesta, päättämisestä tai keskeyttämisestä .

6. Kurinpito
Oppilaan tulee noudattaa järjestyssääntöjä ja opettajien ohjeita, jotka koskevat opintoja ja yleistä järjestystä kuvataidekoulussa. Jatkuvaan häirintään tai muutoin epäasialliseen käyttäytymiseen syyllistyvä oppilas voidaan erottaa kuvataidekoulusta. Kiusaamisen suhteen Vantaan kuvataidekoulussa on nollatoleranssi. Oppilaan rikkoessa koulun järjestyssääntöjä tai muuten häiritessä opetusta tai toisia oppilaita menetellään seuraavasti:
1. Keskustelut oppilaan, oppilaan vanhempien ja opettajien kesken.
2. Asian käsittely kuvataidekoulun johtotiimissä, joka päättää jatkotoimista esim. koulusta erottamisesta.

Haku kuvatanssiopintoihin

Kuvatanssiryhmät kokoontuvat torstai-iltaisin kuvataidekoulun tiloissa, os. Orvokkitie 15, Tikkurila.
6-8 v. klo 16.45-18.00
9-11 v. klo 18.00-19.30

Ryhmiin voi ilmoittautua Vantaan Tanssiopiston sivuilla www.vantaantanssiopisto.fi. Kuvatanssioppilaat ovat Vantaan Tanssiopiston asiakkaita.
Ilmoittautuminen on auki 1.8.2018 alkaen. Lue lisää kuvatanssiopinnoista.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter