Avustusta hankkeille Uudenmaan liitosta

Uudenmaan liitto välittää avustuksia Uudellamaalla tapahtuville hankkeille, jotka on hyväksytty Suomi 100 -juhlavuoden viralliseen ohjelmaan.

Haku on avoinna 16.3.-31.1.2017 Avustusta myönnetään enintään 10 000 euroa. Hakijana voi olla yksityishenkilö, ryhmä tai organisaatio. Avustushaun kolmas kierros on parhaillaan käynnissä. Avustushaku päättyy 31.1.2017. Kielteisen päätöksen saanut hanke voi halutessaan ilmoittautua mukaan seuraavaan arviointiin.

Hakuilmoistus (pdf)
Hakulomake ja ohjeet

Hakuehdot:

  • Hankkeen tulee olla hyväksytty Suomi 100 -ohjelmaan. Tarkemmat ohjeet liittymisestä valtakunnallisella Suomi 100 -sivustolla
  • Hanke toteutetaan Uudellamaalla, joko kokonaan tai osana laajempaa, esimerkiksi valtakunnallista hanketta
  • Avustus ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää EU:n tai Suomen laeissa säädettyä valtionavustuksen tai muun julkisen tuen enimmäismäärää, joka on 200 000 euroa.

Hakemuksia arvioidaan seuraavin perustein:

  • Miten uusmaalaisuus näkyy hankkeessa? Mitkä ovat uusmaalaisia erityispiirteitä ja miten ne näkyvät hankkeessa?
  • Onko hanke alueellisesti vaikuttava? Saadaanko hankkeella aikaan pysyviä tuloksia, onko sillä jatkuvuutta, synnyttääkö se uusia traditioita? Toteutetaanko hankkeessa jotain uutta ja innovatiivista?
  • Miten hanke lisää uusmaalaista yhteistyötä ja yhteishenkeä? Yhdistääkö hanke eri toimijoita ja erityisryhmiä, kuinka laajalle yleisölle se on suunnattu?

Tarkista tarkemmat ohjeet Uudenmaan liitosta.