Osallistuva Vantaa

Osallistuva Vantaa on uusi ja uusiutuva tapa toimia ja olla osallinen kaupungin suunnittelussa ja päätöksenteossa.

  • Koko kaupungin laajuudessa muun muassa asukasfoorumein, -raadein ja lisäämällä sähköistä osallisuutta.
  • Kaupungin eri toimialoilla on paljon alakohtaisia osallistavaa toimintaa, työpajoja ja kuulemisen tapoja.
  • Paikallista osallisuutta tuetaan muun muassa asukastiloin, aluerahalla ja järjestötoimintaa tukemalla.

Osallistuvaa Vantaata kehitetään keväällä 2017 yhdessä kaupunkilaisten ja palveluiden käyttäjien kanssa. Asukastyöpajojen tuloksia voit tutkia tästä.

Osallisuutta vauvasta vaariin

  • Nuorisovaltuusto, eli nuva edustaa vantaalaisia nuoria. Nuvalaiset ovat 13-19-vuotiaita, ja heidät valitaan vaaleilla joka toinen vuosi. Nuvan kokoukset ovat avoimia kaikille kiinnostuneille ja niitä voi tulla seuraamaan paikan päälle.
  • Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta käsittelee maahanmuuttajia ja vähemmistöjä koskevia asioita.
  • Vammaisneuvosto toimii vammaisten henkilöiden, heidän omaisten ja vammaisjärjestöjen hyväksi.
  • Vanhusneuvosto edistää eri tavoin ikääntyneiden hyvinvointia

Tutustu myös vaikuttamisoppaaseen Neljä tapaa vaikuttaa.