Aikuisten parissa

Asukastilat

Vantaan asukastilat ovat kaikkien kuntalaisten kohtaamispaikkoja. Asukastilojen toimintaa toteutetaan yhdessä vapaaehtoisten ja eri järjestöjen kanssa, joten vapaaehtoiset voivat olla mukana suunnittelusta lähtien. Tarjolla on kertaluonteisia tehtäviä tai osallistumista pitkäkestoisempaan toimintaan.
Vapaaehtoistehtäviä on mm. yhteisöruokailuissa, kerhojen ja ryhmien ohjauksessa, suomen kielen opetuksessa, tapahtumien järjestämisessä ja tiedottamisessa.
Ota yhteyttä lähimpään asukastilaan ja kerro, mistä olet kiinnostunut.

Rikos- ja riita-asioiden sovittelija

Vapaaehtoissovittelija tekee lakisääteistä rikos- ja riita-asioiden sovittelua. Sovittelijalta vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja. Sovittelutapauksia on vapaaehtoisella vähintään viisi vuodessa. Mukaan pääsee hakumenettelyn ja peruskurssin kautta. Tueksi saa jatkuvaa ohjausta sovittelutoimistolta.
Lisätiedot: p. 050 312 2072, sovittelutoiminta@vantaa.fi.

Yhteinen pöytä

Yhteisen pöydän kansalaistoiminta tähtää yksinäisyyden vähentämiseen ja yhteisöllisen ruoka-avun kehittämiseen. Jokaiselle vapaaehtoiseksi ilmoittautuvalle pyritään etsimään sopiva tehtävä, joko hävikkiterminaalilta tai ruoka-avun piirissä toimivien yhteistyökumppaneiden luota.
Ota yhteyttä: 044 4220401/ Eeva Lehtineva, yhteisödiakoni.

Ajankohtaista

Twitter