Opetuslautakunta

Lautakunnan tehtävänä on kehittää ja koordinoida kasvatus- ja opetustoimialaa. Tähän kuuluu varhaiskasvatus, lasten päivähoito, lasten yksityisen hoidon ja kotihoidon tuki, perusopetus, toisen asteen koulutus ja aikuiskoulutus sekä kirjastopalvelut.

Vähintään yhden opetuslautakunnan jäsenen tai varajäsenen tulee kuulua ruotsinkieliseen kielityhmään. Tämän lisäksi Vantaalla toimii ruotsinkielinen opetuslautakunnan jaosto.

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

KOK Sami Kanerva, puheenjohtaja

KOK Petri Kallionpää

KOK Siri Ahokas

KOK Tiia Karpin

KOK Helen Josefsson

KOK Terhi Sakara

SDP Ulla Kaukola, varapuheenjohtaja

SDP Tuija Haapalainen

SDP Jari Sainio

SDP Kaarlo Kähärä

SDP Ranbir Sodhi

SDP Tony Viksten

SDP Naima Issaou

SDP Helvi Salminen

Vihr Anssi Aura

Vihr Minna Atiye

Vihr Eve Rämö

Vihr Hanna-Leena Laitinen

PS Kai-Ari Lundell

PS Antti Lihavainen

RKP Kristian Rehnström

RKP Jani Kiviaho

Kesk Hanna Luukkonen

Kesk Markus Ylimaa

Vas Nina Pispala

Vas Kaarlo Kivimäki

Sidonnaisuudet ja yhteystiedot

puheenjohtaja
Kanerva Sami, kok.

+358 50 332 1341
sami.p.kanerva@vantaa.fi
varapuheenjohtaja
Kaukola Ulla, sd.

+358 41 503 5175
ulla.kaukola@vantaa.fi
jäsen
Ahokas Siri, kok.

+358 50 346 7551
siri.ahokas@vantaa.fi
jäsen
Aura Anssi, vihr.


anssi.aura@vantaa.fi
jäsen
Issaou Naima, sd.


naima.issaou@vantaa.fi
jäsen
Josefsson Helen, kok.

+358 50 345 9880
helen.josefsson@vantaa.fi
jäsen
Lundell Kai-Ari, ps.

+358 456 356 278
kai-ari.lundell@vantaa.fi
jäsen
Luukkonen Hanna , kesk.


hanna.luukkonen@vantaa.fi
jäsen
Pispala Nina, vas.

+358 400 015 242
nina.pispala@vantaa.fi
jäsen
Rehnström Kristian, r.

+358 50 453 4271
kristian.rehnstrom@vantaa.fi
jäsen
Rämö Eve, vihr.


eve.ramo@vantaa.fi
jäsen
Sainio Jari, sd.

+358 400 419 676
jari.sainio@vantaa.fi
jäsen
Sodhi Ranbir, sd.

+358 50 559 3639
ranbir.sodhi@vantaa.fi
varajäsen
Atiye Minna, vihr.

+358 41 437 5118
minna.atiye@vantaa.fi
varajäsen
Haapalainen Tuija, sd.

+358 40 530 2959
tuija.haapalainen@vantaa.fi
varajäsen
Kallionpää Petri, kok.


petri.kallionpaa@vantaa.fi
varajäsen
Karpin Tiia, kok.


tiia.karpin@vantaa.fi
varajäsen
Kiviaho Jani, r.


jani.kiviaho@vantaa.fi
varajäsen
Kivimäki Kaarlo, vas.

+358 50 404 5879
kaarlo.kivimaki@vantaa.fi
varajäsen
Kähärä Kaarlo, sd.


kaarlo.kahara@vantaa.fi
varajäsen
Laitinen Hanna-Leena, vihr.


hanna-leena.laitinen@vantaa.fi
varajäsen
Lihavainen Antti, ps.


antti.lihavainen@vantaa.fi
varajäsen
Sakara Terhi, kok.


terhi.sakara@vantaa.fi
varajäsen
Salminen Helvi, sd.


helvi.salminen@vantaa.fi
varajäsen
Viksten Tony, sd.


tony.viksten@vantaa.fi
varajäsen
Ylimaa Markus, kesk.


markus.ylimaa@vantaa.fi