Opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Opetuslautakunnan ohella toimii opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto, joka vastaa ruotsinkielisestä varhaiskasvatuksesta, päivähoidosta ja opetuksesta. Jaoston jäsenien ja varajäsenien pitää kuulua ruotsinkieliseen kieliryhmään.

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

RKP Kristian Rehnström, puheenjohtaja

RKP Martin Andergård

RKP Susanna Lindfors

RKP Susanne Siimelä

SDP Hans Markelin, varapuheenjohtaja

SDP Tony Viksten

SDP Tiina Nurmi-Kokko

SDP Madeleine Cedercreutz-Pesonen

Vihr Klaus Kojo

Vihr Max Mannola

Sidonnaisuudet ja yhteystiedot

puheenjohtaja
Rehnström Kristian, r.

+358 50 453 4271
kristian.rehnstrom@vantaa.fi
varapuheenjohtaja
Markelin Hans, sd.


hans.markelin@vantaa.fi
jäsen
Kojo Klaus, vihr.


klaus.kojo@vantaa.fi
jäsen
Lindfors Susanna, r.


susanna.lindfors@vantaa.fi
jäsen
Nurmi-Kokko Tiina, sd.


tiina.nurmi-kokko@vantaa.fi
varajäsen
Andergård Martin, r.


martin.andergard@vantaa.fi
varajäsen
Cedercreutz-Pesonen Madeleine, sd.


madeleine.cedercreutz-pesonen@vantaa.fi
varajäsen
Mannola Max, vihr.


max.mannola@vantaa.fi
varajäsen
Siimelä Susanne, r.


susanne.siimela@vantaa.fi
varajäsen
Viksten Tony, sd.


tony.viksten@vantaa.fi