Opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Opetuslautakunnan ohella toimii opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto, joka vastaa ruotsinkielisestä varhaiskasvatuksesta, päivähoidosta ja opetuksesta. Jaoston jäsenien ja varajäsenien pitää kuulua ruotsinkieliseen kieliryhmään.

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Rehnström Kristian, puheenjohtaja

Andergård Martin

Markelin Hans, varapuheenjohtaja

Viksten Tony

Kojo Klaus

Mannola Max

Lindfors Susanna

Siimelä Susanne

Nurmi-Kokko Tiina

Cedercreutz-Pesonen Madeleine

Opetuslautakunnan ruotsinkielisessä jaostossa kaupunginhallituksen edustaja on Marianne Sieviläinen ja varaedustaja Anitta Orpana toimikaudella 2017-2019.

Sidonnaisuudet ja yhteystiedot

puheenjohtaja
Rehnström Kristian, r.

+358 50 453 4271
kristian.rehnstrom@vantaa.fi
varapuheenjohtaja
Markelin Hans, sd.


hans.markelin@vantaa.fi
jäsen
Kojo Klaus, vihr.


klaus.kojo@vantaa.fi
jäsen
Lindfors Susanna, r.


susanna.lindfors@vantaa.fi
jäsen
Nurmi-Kokko Tiina, sd.


tiina.nurmi-kokko@vantaa.fi
varajäsen
Andergård Martin, r.


martin.andergard@vantaa.fi
varajäsen
Cedercreutz-Pesonen Madeleine, sd.


madeleine.cedercreutz-pesonen@vantaa.fi
varajäsen
Mannola Max, vihr.


max.mannola@vantaa.fi
varajäsen
Siimelä Susanne, r.


susanne.siimela@vantaa.fi
varajäsen
Viksten Tony, sd.


tony.viksten@vantaa.fi

Ajankohtaista

Twitter