Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lautakunta vastaa kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollosta. Sen tehtävänä on huolehtia, että kaupungissa toimitaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevien lakien mukaan. Se esimerkiksi päättää palvelutuotannon kilpailutuksesta ja palvelujenhankinnasta ja myöntää avustukset. Lautakunnan ohella toimii myös sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto.

Lautakunnan tehtävänä on tehtäväalueellaan, ellei lautakunta ole toisin määrännyt tai ellei toisin ole säädetty tai määrätty:

  • ratkaista laissa ja sen nojalla annetussa asetuksessa säädetyt sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen antamat tehtävät,
  • päättää työvoiman ja muiden voimavarojen sijoittamisesta eri tulosalueille,
  • päättää palvelutuotannon kilpailuttamisesta ja palveluhankinnoista kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti,
  • päättää vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten hankinnasta,
  • päättää hankintatoimivaltaansa kuuluvan hankinnan osalta kuntien yhteishankintayksikön järjestämään tarjouskilpailuun tai kilpailuttamaan hankintasopimukseen liittymisestä,
  • vahvistaa maksut ja korvaukset,
  • myöntää avustukset, ja
  • päättää sopimuksista ja muista oikeustoimista sekä käyttää kaupungin puhevaltaa.

puheenjohtaja
Niemi-saari Mari Susan, sd.


Mari.Niemi-Saari@vantaa.fi
varapuheenjohtaja
Rokkanen Sakari Johannes
Palokunnanmäki 1 B 28, 01300 Vantaa
+358 40 762 5340
Sakari.Rokkanen@vantaa.fi
jäsen
Chen Jenni, kok.

050 5126568
Jenni.Chen@vantaa.fi
jäsen
Eerola Eino Antero, Toimittaja, vas.

+358 40 323 0176
Antero.Eerola@vantaa.fi
jäsen
Kakko Teijo Jouko Verneri, ps.

+358 50 563 4390
Teijo.Kakko@vantaa.fi
jäsen
Kassila Christina, sd.
Nuijatie 21 A 6, 01650 Vantaa
+358 50 584 9201
Christina.Kassila@vantaa.fi
jäsen
Kiviranta Martti Tapani, JHTT, kesk.

050 62466
Martti.Kiviranta@vantaa.fi
jäsen
Kähärä Juha Mikko Antero, sd.

050 5217169
Juha.Kahara@vantaa.fi
jäsen
Linnainmäki Joel

+358 50 574 0924
Joel.Linnainmaki@vantaa.fi
jäsen
Malmi Juha Anssi, ekonomi, KTM, ps.

+358 400 529 460
Juha.Malmi@vantaa.fi
jäsen
Osmani Harun, kok.

+358 40 484 3998
harun.osmani@vantaa.fi
jäsen
Peura Sirpa Helena, Apteekkari, kok.

050 5679005
Sirpa.Peura@vantaa.fi
jäsen
Rosbäck Heidi Johanna, vihr.

+358 40 590 3595
Heidi.Rosback@vantaa.fi
jäsen
Salo Eero Veli Juhani, eläkeläinen, sd.
Everstintie 2a, 01730 Vantaa
+358 40 829 0606
Eero.Salo@vantaa.fi
jäsen
Vilenius Pirjo, ps.


pirjo.vilenius@vantaa.fi
jäsen
Åstrand Stefan, r.

040 5278317
Stefan.Astrand@vantaa.fi
varajäsen
Hukka-vasankari Taina Johanna, kok.

050 3694845
taina.hukka-vasankari.lh@vantaa.fi
varajäsen
Huvila Raimo Armas, kok.

0400 971700
Raimo.Huvila@vantaa.fi
varajäsen
Josefsson Helen Henrika, opiskelija, LuK (genetiikka), kok.

050 3459880
Helen.Josefsson@vantaa.fi
varajäsen
Joutsenlahti Juhani, vihr.

040 7758245
Juhani.Joutsenlahti@vantaa.fi
varajäsen
Karinen Ville, vas.


ville.karinen@vantaa.fi
varajäsen
Keränen Sylvi Syrvi, ps.

+358 456 481 150
Sylvi.Keranen@vantaa.fi
varajäsen
Laine Matti Johannes, sd.

050 5216932
Matti.Laine@vantaa.fi
varajäsen
Lempiäinen Jussi, kok.

0400 544166
Jussi.Lempiainen@vantaa.fi
varajäsen
Mikkonen Ann Eva Pia, Kanslist, r.
Vanha Nurmijärventie 169, 01750 Vantaa
044 3074631
Pia.Mikkonen@vantaa.fi
varajäsen
Nieminen Irja Anneli, sd.

040 5692987
Irja.Nieminen@vantaa.fi
varajäsen
Nieminen Miikku Otso Ilmari, OTK , VTK, sd.

050 5220151
Miikku.Nieminen@vantaa.fi
varajäsen
Niikko Mika Ilari, Kansanedustaja, ps.

050 5120510
Mika.Niikko@vantaa.fi
varajäsen
Oksanen Timo Kalevi, ps.

040 9636460
Timo.Oksanen@vantaa.fi
varajäsen
Peltonen Varpu Signild, sd.

+358 50 543 2350
Varpu.Peltonen@vantaa.fi
varajäsen
Pokkinen Terhi Katriina, sd.


Terhi.Pokkinen@vantaa.fi
varajäsen
Räty Minna Minttu Elina, vihr.

0400 947765
Minttu.Raty@vantaa.fi
varajäsen
Ylimaa Markus Matti Juhani, kesk.

050 3748192
Markus.Ylimaa@vantaa.fi