Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lautakunta vastaa kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollosta. Sen tehtävänä on huolehtia, että kaupungissa toimitaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevien lakien mukaan. Se esimerkiksi päättää palvelutuotannon kilpailutuksesta ja palvelujenhankinnasta ja myöntää avustukset. Lautakunnan ohella toimii myös sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto.

Lautakunnan tehtävänä on tehtäväalueellaan, ellei lautakunta ole toisin määrännyt tai ellei toisin ole säädetty tai määrätty:

  • ratkaista laissa ja sen nojalla annetussa asetuksessa säädetyt sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen antamat tehtävät,
  • päättää työvoiman ja muiden voimavarojen sijoittamisesta eri tulosalueille,
  • päättää palvelutuotannon kilpailuttamisesta ja palveluhankinnoista kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti,
  • päättää vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten hankinnasta,
  • päättää hankintatoimivaltaansa kuuluvan hankinnan osalta kuntien yhteishankintayksikön järjestämään tarjouskilpailuun tai kilpailuttamaan hankintasopimukseen liittymisestä,
  • vahvistaa maksut ja korvaukset,
  • myöntää avustukset, ja
  • päättää sopimuksista ja muista oikeustoimista sekä käyttää kaupungin puhevaltaa.

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

KOK Piia Kurki, varapuheenjohtaja

RKP Ann-Christine Teir

KOK Jan Edelmann

KOK Kullervo Ahlroth

KOK Anniina Pylsy

KOK Sirpa Peura

KOK Matti Virkkunen

KOK Markus Lustig

SDP Aadan Ibrahim

SDP Miikku Nieminen

SDP Kari Välimäki

SDP Jorma Nokkala

SDP Pirkko Letto, puheenjohtaja

SDP Eeva Pitkänen

SDP Saba Ayub

SDP Sirkka Laaksonen

Vihr Joel Linnainmäki

Vihr Juha Luodeslampi

vihr Eva Tawasoli

Vihr Minna Varpula

PS Tanja Vahvelainen

PS Lasse Eva

KD Tiina Tuomela

KD Loviisa Kaartokallio

Vas Antero Eerola

Vas Elina Nykyri

Sidonnaisuudet ja yhteystiedot

puheenjohtaja
Letto Pirkko, johtava hammaslääkäri, sd.

+358 50 370 6756
pirkko.letto@vantaa.fi
varapuheenjohtaja
Kurki Piia , kok.

+358 44 030 9850
piia.kurki@vantaa.fi
jäsen
Ayub Saba, sd.

+358 40 415 2860
saba.ayub@vantaa.fi
jäsen
Edelmann Jan, kok.

+358 50 545 5121
jan.edelmann@vantaa.fi
jäsen
Eerola Antero, vas.

+358 40 323 0176
antero.eerola@vantaa.fi
jäsen
Ibrahim Aadan, sd.


aadan.ibrahim@vantaa.fi
jäsen
Linnainmäki Joel, vihr.

+358 40 500 5512
joel.linnainmaki@vantaa.fi
jäsen
Pylsy Anniina, kok.

+358 50 912 2054
anniina.pylsy@vantaa.fi
jäsen
Tawasoli Eva, vihr.

+358 40 578 2294
eva.tawasoli@vantaa.fi
jäsen
Tuomela Tiina, kd.

+358 50 544 4634
tiina.tuomela@vantaa.fi
jäsen
Vahvelainen Tanja, ps.


tanja.vahvelainen@vantaa.fi
jäsen
Virkkunen Matti, kok.


matti.virkkunen@vantaa.fi
jäsen
Välimäki Kari, sd.


kari.valimaki@vantaa.fi
varajäsen
Ahlroth Kullervo, kok.


kullervo.ahlroth@vantaa.fi
varajäsen
Eva Lasse, ps.


lasse.eva@vantaa.fi
varajäsen
Kaartokallio Loviisa, kd.


loviisa.kaartokallio@vantaa.fi
varajäsen
Laaksonen Sirkka, sd.


sirkka.laaksonen@vantaa.fi
varajäsen
Luodeslampi Juha, vihr.


juha.luodeslampi@vantaa.fi
varajäsen
Lustig Markus, kok.


markus.lustig@vantaa.fi
varajäsen
Nieminen Miikku, sd.


miikku.nieminen@vantaa.fi
varajäsen
Nokkala Jorma, sd.


jorma.nokkala@vantaa.fi
varajäsen
Nykyri Elina, vas.


elina.nykyri@vantaa.fi
varajäsen
Peura Sirpa, kok.


sirpa.peura@vantaa.fi
varajäsen
Pitkänen Eeva, sd.


eeva.pitkanen@vantaa.fi
varajäsen
Teir Ann-Christine, r.


ann-christine.teir@vantaa.fi
varajäsen
Varpula Minna, vihr.


minna.varpula@vantaa.fi

Ajankohtaista

Twitter