Tekninen lautakunta

Toimikausi 2017-2021

Teknisen lautakunnan vastuualuetta ovat mm. julkiset kaupunkitilat sekä tieverkoston ja liikenteen kehittäminen ja ylläpitäminen. Lisäksi sillä on kiinteistöihin liittyviä tehtäviä kuten kaupungin toimitilojen hankkiminen, hallinta ja isännöintitehtävät.

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

KOK Carita Orlando, puheenjohtaja

KOK Nina Merjola-Repo

KOK Mika Kasonen

KOK Sauli Ahopelto

KOK Mika Rautio

KOK Markku Miettinen

KOK Katja Siniketo-Pietilä

KOK Johanna Ropponen

SDP Päivi Laakso

SDP Tiina Päivinen

SDP Kia Koskelin

SDP Virpi Mäkinen

SDP Kari Lopperi

SDP Marko Tuppurainen

SDP Jarno Eskelinen

SDP Pertti Heinonen

Vihr Antti Kari, varapuheenjohtaja

Vihr Matti Happonen

Vihr Emmi Pajunen

Vihr Ansu Balac

PS Timo Auvinen

PS Tanja Aidanjuuri-Vestala

Kesk Hannu Palmu

Kesk Kaisa Kauppinen

Vas Anu Pia Järveläinen

Vas Teemu Uimonen

Sidonnaisuudet ja yhteystiedot

puheenjohtaja
Orlando Carita, kok.
01390 Vantaa
+358 40 544 5519
carita.orlando@vantaa.fi
varapuheenjohtaja
Kari Antti, vihr.

+358 40 568 6540
antti.kari@vantaa.fi
jäsen
Auvinen Timo, ps.

+358 500 319 337
timo.auvinen@vantaa.fi
jäsen
Eskelinen Jarno, Toiminnanjohtaja, sd.
Kielotie 38 B 41, 01300 Vantaa
+358 45 219 7553
jarno.eskelinen@vantaa.fi
jäsen
Järveläinen Anu Pia, vas.


anupia.jarvelainen@vantaa.fi
jäsen
Kasonen Mika, kok.


mika.kasonen@vantaa.fi
jäsen
Koskelin Kia, sd.


kia.koskelin@vantaa.fi
jäsen
Laakso Päivi, sd.

+358 44 301 0068
paivi.laakso@vantaa.fi
jäsen
Lopperi Kari, sd.


kari.lopperi@vantaa.fi
jäsen
Pajunen Emmi, vihr.


emmi.pajunen@vantaa.fi
jäsen
Palmu Hannu, kesk.


hannu.palmu@vantaa.fi
jäsen
Rautio Mika, kok.

+358 50 590 3210
mika.rautio@vantaa.fi
jäsen
Siniketo-Pietilä Katja, kok.

+358 50 533 3279
katja.siniketo-pietila@vantaa.fi
varajäsen
Ahopelto Sauli, kok.


sauli.ahopelto@vantaa.fi
varajäsen
Aidanjuuri-Vestala Tanja, ps.

+358 50 536 7152
tanja.aidanjuurivest@vantaa.fi
varajäsen
Balac Ansu, sd.


ansu.balac@vantaa.fi
varajäsen
Happonen Matti, vihr.


matti.happonen@vantaa.fi
varajäsen
Heinonen Pertti, sd.


pertti.heinonen@vantaa.fi
varajäsen
Kauppinen Kaisa, kesk.


kaisa.kauppinen@vantaa.fi
varajäsen
Merjola-Repo Nina, kok.


nina.merjola-repo@vantaa.fi
varajäsen
Miettinen Markku, kok.


markku.miettinen@vantaa.fi
varajäsen
Mäkinen Virpi, sd.


virpi.makinen@vantaa.fi
varajäsen
Päivinen Tiina-Maaria, sd.


tiina-maaria.paivinen@vantaa.fi
varajäsen
Ropponen Johanna, kok.


johanna.ropponen@vantaa.fi
varajäsen
Tuppurainen Marko, sd.


marko.tuppurainen@vantaa.fi
varajäsen
Uimonen Teemu, vas.


teemu.uimonen@vantaa.fi

Ajankohtaista

Twitter