Rakennuslupajaosto

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten lupa-asioiden käsittelyä varten Vantaan kaupungin ympäristölautakunnan johtosäännön mukaisesti ympäristölautakunnan on valittava rakennuslupajaosto. Ympäristölautakunnan päätös 27.2.2013 § 8 valtuustokaudelle 2013-2016.

Rakennuslupajaoston kokoukset tiistaisin keskimäärin kolmen viikon välein.

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

KOK Marianne Sipilä, puheenjohtaja

KOK Maarit Raja-Aho

KOK Markus Lyyra

KOK Reijo Päärni

SDP Tarja Eklund, varapuheenjohtaja

SDP Nina Uskola

SDP Hannu Kärkkäinen

SDP Mikko Merelä

Vihr Eeva-Liisa Korpela

Vihr Anu Vihma

PS Juha-Pekka Heinänen

PS Antti Lind


Sidonnaisuudet ja yhteystiedot

puheenjohtaja
Sipilä Marianne, kok.

+358 44 523 2915
marianne.sipila@vantaa.fi
varapuheenjohtaja
Eklund Tarja, sd.

+358 40 827 7867
tarja.eklund@vantaa.fi
jäsen
Heinänen Juha-Pekka, ps.

+358 40 514 1773
juha-pekka.heinanen@vantaa.fi
jäsen
Korpela Eeva-Liisa, vihr.


eeva-liisa.korpela@vantaa.fi
jäsen
Kärkkäinen Hannu, sd.


hannu.karkkainen@vantaa.fi
jäsen
Lyyra Markus, kok.

+358 400 210 169
markus.lyyra@vantaa.fi
varajäsen
Lind Antti, ps.

+358 40 512 1909
antti.lh.lind@vantaa.fi
varajäsen
Merelä Mikko, sd.

+358 400 468 255
mikko.merela@vantaa.fi
varajäsen
Päärni Reijo, kok.


reijo.paarni@vantaa.fi
varajäsen
Raja-Aho Maarit, kok.

+358 456 576 965
maarit.raja-aho@vantaa.fi
varajäsen
Uskola Nina, sd.


nina.uskola@vantaa.fi
varajäsen
Vihma Anu, vihr.


anu.vihma@vantaa.fi