Svenska kommittén

Svenska kommittén
På bilden: Svenska kommittén 2015-2017

Svenska kommittén övervakar stadens verksamhet och tjänster och främjar de svenskspråkiga kommuninvånarnas välmående. Kommittén kan ta ställning till ärenden som gäller den svenskspråkiga befolkningen i Vanda. Svenska kommittén verkar i växelverkan med invånare, sammanslutningar samt stadens tjänstemän och beslutsfattare. Kommittén strävar också efter att främja invånarnas möjligheter att delta i bl.a. planeringen av stadens tjänster.

Mötestiderna för hösten 2017 och våren 2018 är följande:
torsdag 14.9.2017 kl. 17.00
onsdag 18.10.2017 kl. 17.00
torsdag 8.2.2018 kl. 17.00
torsdag 19.4.2018 kl. 17.00

Platsen meddelas i samband med möteskallelsen.

Sammansättning

Svenska kommitténs sammansättning för 2017-2019

MedlemSuppleant
Patrik Karlsson (ordförande) Guy Baarman
Hans Markelin (vice ordförande) Stig Kumlin
Antti Lahtinen Peter Mansner
Elina Halme Klaus Kojo
Gea Mansner Maria Ingström
Max Mannola Tom Häggblom
Mona Lanaeus Susanne Siimelä
Ros-Britt Kangas Maija Vanhanen
Tiina Nurmi-Kokko Mae Cedercreutz-Pesonen
Tony Viksten Ulf Forsman
Tor-Erik Westerlund Pirkko Kotila

Vem blir årets Vandalax?

Vandalaxen är en utmärkelse som Svenska kommittén tilldelar en person som gjort en betydlig insats för Vandasvenskarna. Vet du någon som skulle vara värd priset? Svenska kommittén utser vinnaren på basen av förslag från allmänheten. Skicka in ditt förslag med motivering till vanda.nytt@vantaa.fi senast 15.10.2017.

Tidigare år har följande personer utsetts:

2016 Patrik Karlsson
2015 Ruth Asplund
2014 Inge-Britt Åkerblom-Sohlström
2013 Birgitta Boström
2012 Sven-Erik Nylund
2011 Gustav Åstrand
2010 Maj-Britt Vääriskoski
2009 Håkan Wikman
2008 Ragni Lager-Nyman
2007 Gunnar Weckström
2006 Lucas Snellman
2005 Gustav Härmälä
2004 Ulla-Stina Westman

Ajankohtaista

Instagram

Twitter