Svenska kommittén

Svenska kommittén

Svenska kommittén främjar de svenskspråkiga kommuninvånarnas möjligheter till samverkan och välfärd samt en hållbar utveckling med mål att skapa en trivsam och trygg livsmiljö i ettmångsidigt samhälle med en personlig karaktär. Svenska kommittén verkar i växelverkan med invånare och sammanslutningar samt strävar efter att främja invånarnas möjligheter att delta i utvecklandet av samhällstrukturen, befolkningens levnadsförhållanden och tjänsterna i staden. Svenska kommittén samarbetar med olika aktörer och projekt för att förverkliga sina mål.

Svenska kommittén sammanträder:
- 8.2.2017 klo 17.30 (Områdesmedels ansökningar lämnas in senast 18.1.2017)
- 10.5.2017 (19.4.2017)

Svenska kommitténs möten är öppna för allmänheten. Välkommen med!

Alla medlemmar nås per e-post fornamn.efternamn@vantaa.fi.

puheenjohtaja
Halonen Solveig Maria, r.
Kungsbacksvägen 118, 01260 Vanda
044 3761083
Solveig.Halonen@vantaa.fi
varapuheenjohtaja
Markelin Hans Edvard, sd.

0400 425718
hans.markelin@vantaa.fi
jäsen
Cedercreutz-pesonen Madeleine, sd.

040 7573701
Madeleine.Cedercreutz-Pesonen@vantaa.fi
jäsen
Junnila Aimo Olavi, fil.maist., ps.

050 4364315
Aimo.Junnila@vantaa.fi
jäsen
Kangas Ros-britt Benita, kd.


Ros-Britt.Kangas@vantaa.fi
jäsen
Lanaeus Mona Elisabeth, r.

050 3508724
mona.lanaeus.lh@vantaa.fi
jäsen
Mannola Maximilian, vihr.


max.mannola@vantaa.fi
jäsen
Sajaniemi Ulla Marjukka, FM, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, ps.
Maarinkunnaantie 13 b 13, 01370 Vantaa

Ulla.Sajaniemi@vantaa.fi
jäsen
Sandström Matias, Ekonomi, r.
Johdinkuja 9 B, 01510 Vantaa
0400 507024
Matias.Sandstrom@vantaa.fi
jäsen
Vikstén Tony


tony.viksten@vantaa.fi
varajäsen
Eränkö Petteri Timoteus, ps.

+358 40 596 3364
Petteri.Eranko@vantaa.fi
varajäsen
Friberg-välimäki Monica Astrid, sd.

040 5598230
Monica.Friberg-Valimaki@vantaa.fi
varajäsen
Härmälä Göran Gustav, jordbrukare, r.
Tallkullavägen 6, 01200 Vanda
0400 880539
Goran.Harmala@vantaa.fi
varajäsen
Ingström Maria


maria.ingstrom@vantaa.fi
varajäsen
Kojo Klaus Juhani, vihr.

040 5839973
klaus.kojo.lh@vantaa.fi
varajäsen
Kumlin Stig Erik, sd.

0400 500584
Stig.Kumlin@vantaa.fi
varajäsen
Mannerström Hanna Henrika, r.

+358 41 501 1767
hanna.mannerstrom.lh@vantaa.fi
varajäsen
Nylund Sven-erik, sd.


sven-erik.nylund.lh@vantaa.fi
varajäsen
Rantalainen Lauri Kalevi, kd.


Lauri.Rantalainen@vantaa.fi
varajäsen
Vanhanen Maija Helena, kesk.


Maija.Vanhanen@vantaa.fi