Svenska kommittén

Svenska kommittén

Svenska kommittén främjar de svenskspråkiga kommuninvånarnas möjligheter till samverkan och välfärd samt en hållbar utveckling med mål att skapa en trivsam och trygg livsmiljö i ettmångsidigt samhälle med en personlig karaktär. Svenska kommittén verkar i växelverkan med invånare och sammanslutningar samt strävar efter att främja invånarnas möjligheter att delta i utvecklandet av samhällstrukturen, befolkningens levnadsförhållanden och tjänsterna i staden. Svenska kommittén samarbetar med olika aktörer och projekt för att förverkliga sina mål.

Svenska kommittén sammanträder:
- 8.2.2017 klo 17.30 (Områdesmedels ansökningar lämnas in senast 18.1.2017)
- 10.5.2017 (19.4.2017)

Svenska kommitténs möten är öppna för allmänheten. Välkommen med!

Alla medlemmar nås per e-post fornamn.efternamn@vantaa.fi.