Svenska kommittén

Svenska kommittén
På bilden: Svenska kommittén 2015-2017

Svenska kommittén övervakar stadens verksamhet och tjänster och främjar de svenskspråkiga kommuninvånarnas välmående. Kommittén kan ta ställning till ärenden som gäller den svenskspråkiga befolkningen i Vanda. Svenska kommittén verkar i växelverkan med invånare, sammanslutningar samt stadens tjänstemän och beslutsfattare. Kommittén strävar också efter att främja invånarnas möjligheter att delta i bl.a. planeringen av stadens tjänster.

Stadsstyrelsen utnämner Svenska kommittén den 14.8.2017. Den nya kommittén sammanträder för första gången tisdagen 5.9.2017 kl.17.

Vem blir årets Vandalax?

Vandalaxen är en utmärkelse som Svenska kommittén tilldelar en person som gjort en betydlig insats för Vandasvenskarna. Vet du någon som skulle vara värd priset? Svenska kommittén utser vinnaren på basen av förslag från allmänheten. Skicka in ditt förslag med motivering till vanda.nytt@vantaa.fi senast 15.10.2017.

Tidigare år har följande personer utsetts:

2016 Patrik Karlsson
2015 Ruth Asplund
2014 Inge-Britt Åkerblom-Sohlström
2013 Birgitta Boström
2012 Sven-Erik Nylund
2011 Gustav Åstrand
2010 Maj-Britt Vääriskoski
2009 Håkan Wikman
2008 Ragni Lager-Nyman
2007 Gunnar Weckström
2006 Lucas Snellman
2005 Gustav Härmälä
2004 Ulla-Stina Westman

Ajankohtaista

Twitter