Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto osallistuu ja vaikuttaa

Jos haluat tietoa meneillään olevista asioista, tilaa uutiskirje vanhusneuvoston sihteeriltä (outi.iharvaara@vantaa.fi).

Vanhusneuvoston tehtävät

  • osallistuu ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen arviointiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
  • osallistuu ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia edistävien palvelujen suunnitteluun sekä seuraa ja arvioi näiden palvelujen toteutumista
  • edistää ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien palvelujen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan
  • ottaa kantaa ja antaa lausuntoja asioista, joilla on vaikutusta iäkkään väestön elinoloihin ja iäkkäiden henkilöiden palveluihin
  • laatii oman toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen

Vanhusneuvoston esite
Vanhusneuvoston toimintasääntö
Vanhusneuvoston toimintakertomus 2016

Toiminta vuonna 2017

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelmassa otetaan huomioon vanhuspalvelulain velvoitteet koskien suunnitelmaa ikääntyneen väestön tukemiseksi (§ 5), palvelujen riittävyyden arvioimiseksi (§ 6) sekä vanhusneuvoston mahdollisuusiin osallistua ja vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, seurantaan ja arviointiin ikäihmisiä koskevissa asioissa (§ 11).

Tutustu toimintasuunnitelmaan 2017
Vanhusneuvoston vuosikello 2017

Vanhusneuvoston kokousten esityslistat

Neuvoston esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät osoittesta: http://paatokset.vantaa.fi/. Valitse järjestelmästä toimielimeksi "Vanhusneuvosto" ja klikkaa "Hae kokoukset".

Vanhusneuvoston uutiskirjeet

Marraskuu 2017
Toukokuu 2017
Maaliskuu 2017
Tammikuu 2017
Joulukuu 2016
Lokakuu 2016
Syyskuu 2016
Toukokuu 2016
Maaliskuu 2016
Helmikuu 2016
Marraskuu 2015
Lokakuu 2015

Ajankohtaista

Instagram

Twitter