Avustukset

Lapset pomppivat kesätapahtumassa - kuvituskuva

Kaupunki jakaa avustuksia sellaisten tapahtumien ja toimintamuotojen tueksi, joiden järjestäminen tekee Vantaasta paremman paikan asua ja elää. Järjestöjen toiminta-avustukset ja taiteilija-apurahat on haettava niiden tiettynä hakuaikana, kohdeavustuksia ja aluerahaa voi hakea ympäri vuoden.

Ajankohtaista

Haettavat avustukset ja hakuajat vuonna 2017.

Kaikki avustus- ja apurahahakemukset toimitetaan Vantaan kaupungin kirjaamoon (Asematie 7, 01300 Vantaa) tai Vantaa-infon toimipaikkoihin.

Avustusinfo kaupungintalolla

Avustusinfo järjestöavustusten hakijoille ja tapahtumajärjestäjille järjestettiin 2.2.2017 kaupungintalolla.

Avustusinfon esitysmateriaali.

Avustusten myöntämisperiaatteet

Avustusten hakemisessa ja myöntämisessä noudatetaan avustusten yleisiä myöntämisperiaatteita sekä avustuslajikohtaisia periaatteita ja ohjeita.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja merkittävää yhteiskunnallista työtä tekevien avustusten ja ystävyysseurojen avustusten sekä aluerahan myöntämisperiaatteet.

Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoiminnan avustusten ja apurahojen myöntämisperiaatteet.

Hakemus- ja tilityslomakkeet sekä hakuohjeet löytyvät kunkin avustuksen alasivulta:

Terveys- ja hyvinvointiavustukset

Liikunta-avustukset

Kulttuuriavustukset ja -palkinnot

Nuorisoavustukset

Alueraha

Merkittävää yhteiskunnallista työtä tekevät toimijat

Ystävyysseurojen avustukset

Avustuksen käytöstä annettavasta selvityksestä tai tilityksestä määrätään Vantaan kaupungin taloussäännön 29 §:ssä.

Myönnetyistä avustuksista löytyy tietoa toimielinten kokousten pöytäkirjoista.

Jatkuvasti haettavissa olevat avustukset

Vapaa-ajan lautakunta myöntää Vantaan markkinointitukea Vantaalla järjestettävän suuren kulttuuritilaisuuden yhteydessä tapahtuvaan Vantaan kaupungin näkyvyyden vahvistamiseen ja markkinointiin. Vantaan markkinointituella ei ole ennalta määrättyä hakuaikaa, vaan haku on jatkuva.

  • Vapaamuotoisen hakemuksen liitteenä on toimitettava tapahtuman toimintasuunnitelma ja talousarvio.
  • Hakuohjeet

Vapaa-ajan lautakunta myöntää kohdeavustusta kulttuuritoimintaan. Kohdeavustushakemuksia käsitellään lähtökohtaisesti tammikuun, huhtikuun, elokuun ja lokakuun kokouksissa. Kuhunkin kokoukseen käsiteltäväksi aiottu hakemus on jätettävä viimeistään kuukautta ennen kyseistä kokousta.

  • Kohdeavustushakemus tulee jättää viimeistään 21 vuorokautta ennen tapahtumaa tai muun hankkeen aloittamista.
  • Hakuohjeet ja lomakkeet

Vapaa-ajan lautakunta myöntää kohdeavustusta liikuntatoimintaan. Kohdeavustusta myönnetään harkinnan mukaan vantaalaisiin kohdistuvan harrasteliikuntatoiminnan ohjaajakorvauksiin.

  • Avustukset ovat haettavissa viimeistään 21 vrk ennen tapahtumaa tai toiminnan aloittamista.
  • Hakuohjeet ja lomakkeet

Vapaa-ajan lautakunta myöntää kohdeavustusta nuorisotoimintaan. Kohdeavustuksia ovat: projektiavustus, leiriavustus, nuorten toimintaraha, starttiavustus, kumppanuusavustus.

Aluerahalla tuetaan hankkeita ja tapahtumia, jotka edistävät alueen asukkaiden hyvinvointia ja alueen kestävää kehitystä tavoitteenaan viihtyisä ja turvallinen elinympäristö sekä monipuoliset ja omaleimaiset yhdyskunnat. Aluerahaa voi hakea ympäri vuoden. Aluerahahakemus osoitetaan yleisjaostolle.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter