Joulukuusi kaupungintalon edessä

Alueraha

Aluerahaa voi hakea ympäri vuoden hankkeisiin tai tapahtumiin, jotka edistävät alueen asukkaiden hyvinvointia ja alueen kestävää kehitystä tavoitteenaan viihtyisä ja turvallinen elinympäristö sekä monipuoliset ja omaleimaiset yhdyskunnat.

Aluerahan myöntämisestä päättää kaupunginhallituksen yleisjaosto. Aluerahahakemuksia käsitellään lähtökohtaisesti yleisjaoston kaikissa kokouksissa, noin kerran kuukaudessa.

Aluerahahakemukset on jätettävä vähintään 21 päivää ennen tapahtumaa, johon aluerahaa haetaan ja 21 päivää ennen kokousta, jossa hakemus halutaan käsiteltäväksi Vantaan kaupungin kirjaamoon osoitteeseen: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, Konserni- ja asukaspalveluiden toimiala, Asematie 7, 01300 Vantaa.

Tämän vuoden viimeiset aluerahahakemukset tulee jättää 8.11. mennessä kaupungin kirjaamoon. Hakemukset ja tilitykset voi myös jättää Vantaa-infoon.

Aluerahan myöntämisessä noudatetaan yleisjaoston 19.1.2015 hyväksymiä avustusperiaatteita. Tutustu myöntämisperiaatteisiin ja tarkentaviin ohjeisiin hyväksyttävistä menoista ennen hakemista. Ohjeistus yleisötapahtumien järjestämistä varten, joka helpottaisi tapahtuman järjestäjän ja viranomaisten yhteistyötä.

Yleisjaoston avustusten myöntämisperiaatteita ollaan parhaillaan uudistamassa. Ensi vuoden avustukset kuulutetaan haettavaksi tammikuussa. Lisätietoa tulossa tälle sivulle lähiaikoina.

Tietoa aluerahan jakaantumisesta

Aluerahafaktat vuosilta 2014–2015 on viety kartalle, kartan oletusnäkymä näyttää aluerahan käyttöasteen alueittain. Yksittäisiä tapahtumia koskevat tiedot löytyvät alueita klikkaamalla. Palvelua kehitetään edelleen ja kartalle viedään lisää tietoa tapahtumista lähitulevaisuudessa.

Alueraha kartalla

Koosteet aluerahan saajista, summista ja osallistujamääristä

Vuoden 2016 aluerahan jakaantuminen

Vuoden 2015 aluerahan jakaantuminen

Ajankohtaista

Instagram

Twitter