Paikallisen kansalaistoiminnan avustukset

Asukkaat järjestävät tapahtuman

Vantaan kaupunki haluaa kannustaa kaupunkilaisia luomaan yhteisöä elävöittävää toimintaa eri puolille kaupunkia. Vuoden 2018 helmikuun alusta yhdistykset ovat voineet hakea paikalliseen kansalaistoimintaan kohdeavustusta tai toiminta-avustusta. Nämä avustukset korvaavat entisen aluerahan. Paikallisen kansalaistoiminnan avustuksille on yhteistä, että avustettava toiminta on kaikille avointa ja toiminta edistää yhteisöllisyyttä asuinalueella. Toiminta-avustusten hakuaika on helmikuu 2018. Kohdeavustuksia voi hakea jatkuvasti.

Kohdeavustusta voi hakea kyläjuhlien, erilaisten asukastapahtumien tai muun innovatiivisen hankkeen järjestämiseen. Kohdeavustus on ensisijaisesti tarkoitettu kattamaan kuluja, joita syntyy tapahtumien esiintymispalkkioista, vuokrista ja välttämättömistä toimintakuluista kuten viranomaismaksusta.

Avustushakemus tulee täyttää mahdollisimman huolellisesti ja palauttaa vähintään 21 vuorokautta ennen tapahtumaa. Hakijan kannattaa varautua kattamaan itse osa tapahtuman kuluista.

Kaupunginhallituksen yleisjaosto käsittelee kohdeavustuksia, jotka ovat jätetty vähintään 21 vuorokautta ennen kokousta. Vuoden 2018 kokousaikataulut. Kohdeavustukset maksetaan tapahtuman jälkeen. Tapahtumasta aiheutuneet kulut pitää eritellä tilityslomakkeessa kuittikohtaisesti. Tilityksen käsittelyaika on tyypillisesti 3-6 viikkoa.

Toiminta-avustus paikalliseen kansalaistoimintaan on tarkoitettu yhdistyksen sääntöjen mukaisen perustoiminnan kustannuksiin. Avustuksen omarahoitusosuus voi koostua talkootyöstä. Avustusta voivat hakea esimerkiksi kaupunginosayhdistykset, joiden toiminta on säännöllistä ja parantaa kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Paikallisen kansalaistoiminnan avustusten myöntämisessä noudatetaan yleisjaoston 15.1.2018 hyväksymiä avustusperiaatteita. Lue lisää yleisjaoston päätöksestä. Tutustu vielä kaupunginhallituksen avustusten ja apurahojen yleisiin myöntämisperiaatteisiin ja kaupunginhallituksen yleisjaoston avustusten myöntämisperiaatteisiin ennen hakulomakkeen lähettämistä.

Koosteet aluerahan saajista, summista ja osallistujamääristä

Vuoden 2017 aluerahan jakaantuminen

Vuoden 2016 aluerahan jakaantuminen

Vuoden 2015 aluerahan jakaantuminen

Ajankohtaista

Instagram

Twitter