Kulttuuritoimintaan tarkoitettujen avustusten myöntämisperiaatteet

Yleistä kulttuuritoimintaan tarkoitetuista avustuksista

Vantaan kaupunginvaltuusto myöntää vapaa-ajan lautakunnalle vuosittain määrärahan käytettäväksi vantaalaisen kulttuuritoiminnan tukemiseen. Avustusten valmistelussa huomioidaan hankkeen tai toiminnan yhteensopivuus kulttuuripalveluiden strategisten tavoitteiden kanssa. Avustuksen saajan edellytetään tiedotusmateriaalissaan tuovan esiin Vantaan kaupungin roolin yhteistyökumppanina.

Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 2 §).

Kulttuuritoimintaan tarkoitettujen avustusten jakoperusteet noudattavat Vantaan kaupungin jakoperusteiden yleiseen osaan kirjattuja menettelyjä ja hakuohjeita ellei avustuslajikohtaisia erityiskäytänteitä ole erikseen tarkennettu vapaa-ajan lautakunnan päätöksellä. Avustukset päättää vapaa-ajan lautakunta kulttuurijohtajan esityksestä.

Avustusmuodot

Kulttuuritoimintaan tarkoitettu avustusmääräraha jakaantuu seuraaviin tarkoituksiin:

1.Toiminta-avustukset

2.Teatteri- ja orkesterituki

3.Kohdeavustukset

4.Vantaan markkinointituki

5.Itsenäisyyspäivänjuhlien avustukset

6.Taiteilija-apurahat

7.Vantaan kulttuuripalkinto

Ajankohtaista

Instagram

Twitter