Teatteri- ja orkesterituki

Teatteri- ja orkesterituki kohdennetaan ilman hakumenettelyä Vantaalla ammattimaisesti toimivien ja valtionosuutta saavien teatterien ja orkesterien toimintaan. Tukisumman suuruus määräytyy vuosittain valtuuston päättämän talousarvion puitteissa.Tuen saajien kanssa tehdään asiasta sopimus.

Teatteri- ja orkesterituen tilitys eli käyttöselvitys tulee tehdä seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Vapaamuotoisessa selvityksessä on oltava yhdistyksen taloudesta vastaavan henkilön ja virallisten tilintarkastajien allekirjoitukset. Selvitykseen liitetään selvitysvuoden tilinpäätös ja toimintakertomus. Tilityksessä noudatetaan avustusten jakoperusteiden yleiseen osaan kirjattuja periaatteita.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter