Toiminta-avustukset kulttuuritoimintaan

Toiminta-avustuksia myönnetään hakemuksesta:

a) vantaalaisille valtionapua saaville kulttuurilaitoksille sekä muille kaupungin julkisuuskuvan kannalta merkittäville kulttuurilaitoksille ja -yhteisöille
b) Vantaalla taiteen perusopetusta sekä muille vantaalaisille taidekasvatusta antaville laitoksille ja yhteisöille
c) vantaalaisten rekisteröityjen eläkeläis- ja sotiemme veteraanijärjestöjen kulttuuritoimintaan

Toiminta-avustuksen käytössä hyväksyttäviä menoja ovat kulttuuritoiminnasta aiheutuvat kustannuserät (henkilöstökulut, kiinteistö- ja vuokrakulut, tiedotus- ja markkinointikulut, muut kulttuuritoimintaan liittyvät järjestelykulut).

Toiminta-avustuksen myöntämisessä ei oteta huomioon varainhankinnan tuloja ja menoja, velkojen korkoja tai lyhennyksiä, poistoja, perustoimintaan liittyviä kokouspalkkioita, huomionosoituksia ja tarjoilukuluja, jäsenmaksuja alue-, piiri- tms. järjestölle.

Vantaalaisten eläkeläis- ja sotiemme veteraanijärjestöille myönnettävä toiminta-avustus kulttuuritoimintaan on tarkoitettu yhdistysten järjestämään taide- ja kulttuuriharrastuksiin sekä kulttuuripainotteiseen virkistystoimintaan.


Toiminta-avustusten hakuohjeet on kirjattu jakoperusteiden yleiseen osaan.

Hakuaika kohdassa

a) mainituille laitoksille ja yhteisöille päättyy avustusvuotta edeltävän vuoden lokakuun lopussa, ja kohdassa

b) ja c) mainituille laitoksille, yhteisöille ja järjestöille vuosittain maaliskuun viimeisenä päivänä.

Toiminta-avustushakemukset on jätettävä kuulutuksessa ilmoitettuihin hakemusten palautuspisteisiin niiden aukioloaikana. Myöhästyneet hakemukset hylätään.

Toiminta-avustuksen maksaminen ja tilitys:

Toiminta-avustuksen ennakko, enintään 50 % edellisenä vuonna saadusta avustuksesta, voidaan maksaa kirjallista sitoumusta vastaan sen jälkeen, kun avustushakemus on jätetty asianmukaisesti täytettynä. Muutoin avustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman.

Toiminta-avustuksen tilitys eli käyttöselvitys tulee tehdä siihen tarkoitetulla tilityslomakkeella.

Edellisen vuoden tilitysten ajankohta kohdassa

a) mainituille laitoksille ja yhteisöille on seuraavan vuoden huhtikuun viimeinen päivä, ja kohdassa

b) ja c) mainituille laitoksille, yhteisöille ja järjestöille on seuraavan vuoden maaliskuun viimeinen päivä.

Toiminta-avustuksen käytöstä on annettava selvitys siinäkin tapauksessa, että uutta avustusta ei haeta. Tilityksessä noudatetaan avustusten jakoperusteiden yleiseen osaan kirjattuja periaatteita.

Avustusten yleiset myöntämisperiaatteet

Ajankohtaista

Instagram

Twitter