Vantaan markkinointituki

Vantaan markkinointituki on tarkoitettu Vantaalla järjestettävän suuren kulttuuritilaisuuden yhteydessä tapahtuvaan Vantaan kaupungin näkyvyyden vahvistamiseen ja markkinointiin. Vantaan markkinointituen saajien tulee toiminnallaan edistää Vantaan tunnettuutta kulttuurikaupunkina ja käyttää tapahtumamarkkinoinnissa soveltuvin osin Vantaan virallisen brändin mukaista ulkoasua.

Vantaan markkinointitukisopimus tehdään vuosittain enimmillään kolmeksi perättäiseksi vuodeksi kaupunginvaltuuston vuosittain päättämän talousarvion puitteissa.

Vantaan markkinointitukea myönnetään ainoastaan hakemuksesta. Vantaan markkinointituella ei ole ennalta määrättyä hakuaikaa, vaan haku on jatkuva. Vantaan markkinointitukea haettaessa on hakemuksia käsittelevälle viranomaiselle toimitettava vapaamuotoisen hakemuksen liitteenä tapahtuman toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Vantaan markkinointituki voidaan maksaa aikaisintaan myöntämispäätöksen saatua lainvoiman.

Vantaan markkinointituen tilitys eli käyttöselvitys tulee tehdä neljän kuukauden kuluttua tapahtumasta. Vapaamuotoisessa selvityksessä on oltava yhdistyksen taloudesta vastaavan henkilön ja virallisten tilintarkastajien allekirjoitukset.

Vantaan markkinointituen käytöstä on annettava selvitys siinäkin tapauksessa, että uutta avustusta ei haeta. Tilityksessä noudatetaan avustusten jakoperusteiden yleiseen osaan kirjattuja periaatteita.

Avustusten yleiset myöntämisperiaatteet

Ajankohtaista

Instagram

Twitter