Toiminta-avustukset terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Kaupunginhallituksen yleisjaosto myöntää toiminta-avustusta terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Avustusta voivat hakea järjestöt, yhteisöt ja toimintaryhmät, joiden toiminta edistää vantaalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Avustuksien yhtenä tavoitteena on edistää ja ylläpitää monipuolista kansalaistoimintaa Vantaalla. Avustettavan toiminnan tulee osaltaan tukea ja täydentää kaupungin omia palveluja. Avustusten valmistelussa huomioidaan toiminnan yhteensopivuus kaupungin strategisten tavoitteiden ja arvojen kanssa.

Avustuksia voidaan myöntää järjestöille, yhteisöille tai toimintaryhmille, joiden toiminta edistää vantaalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti toimintaa, joka:

 • kaventaa hyvinvointieroja Vantaalla (edistämällä terveellisiä elämäntapoja, tukemalla päihteettömyyttä, ehkäisemällä syrjäytymistä tai tukemalla mielenterveyttä)
 • kohdistuu lapsiin nuoriin tai lapsiperheisiin
 • tukee vantaalaisten ikäihmisten omatoimisuutta ja aktiivisuutta
 • edistää esteettömyyttä
 • edistää kotoutumista
 • edistää vertaistukea erityisryhmille
 • edistää vapaaehtois- tai kansalaistoimintaa.

Toiminnan pitää lisäksi perustua kestävän kehityksen periaatteisiin, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseen sekä osallistumisen edistämiseen.

Kaupunginhallituksen yleisjaoston myöntämää avustusta eivät voi saada järjestöjen, yhteisöjen tai toimintaryhmien palvelut, jotka ovat Vantaan kaupungin tai jonkin muun kunnan ostopalvelusopimuksen piirissä.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitettua avustusta voidaan myöntää:

 • kansanterveysjärjestölle
 • vammaisjärjestölle
 • lastensuojelujärjestölle
 • päihdejärjestölle
 • vanhusjärjestölle
 • nuorisokasvatusjärjestölle
 • työttömien järjestölle.
 • muille järjestöille, yhdistyksille tai rekisteröimättömättömille toimintaryhmille, jotka toiminnallaan edistävät terveyttä ja hyvinvointia.

Avustus on tarkoitettu järjestön perustoimintaan, kuten kerho- ja järjestötoiminnan ylläpitämiseen, kun kohteena ovat vantaalaiset.

Järjestöjen, joiden kotipaikka on muualla kuin Vantaalla, pitää osoittaa avustuksen kohdistuminen vantaalaisiin.

Järjestölle, yhteisölle tai toimintaryhmälle voidaan myöntää avustusta, kun se on toiminut vähintään yhden täyden tilikauden ajan. Myönnetyllä avustuksella voi kattaa avustettavan toiminnan kuluista korkeintaan 70 %.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter