Konserni- ja asukaspalveluiden hankkeita

Suuressa osassa konserni- ja asukaspalveluiden hankkeista keskitymme työllisyyden edistämiseen. Myös yhteisöllisyyden edistäminen ja kuntalaisten neuvonnan kehittäminen kuuluvat hanketoimintamme keskiöön. Monet hankkeista on yhteishankkeita, joissa Vantaa on mukana osatoteuttajana.

Arrival Cities

Arrival Cities on kymmenen eurooppalaisen kaupungin verkostohanke, jonka tarkoituksena on tukea kumppanikaupunkeja katsomaan uusin silmin kotouttamiseen liittyviä käytäntöjään ja kehittämään niitä edelleen. Arrival Cities järjestää viisi kansainvälistä työpajaa ja online-konferensseja. Tapaamisissa tuodaan yhteen eri toimialojen edustajia ja jaetaan hyviä käytäntöjä. Teemoina ovat kaupunkien maahanmuuttoon liittyvät haasteet. Paikallisella tasolla jokainen kaupunki nimittää ohjausryhmän, jonka tehtävänä on laatia kotouttamiseen liittyvä toimintasuunnitelma. Vantaalla ohjausryhmään kuuluu kaupungin edustajien lisäksi järjestöjä, jotka osallistuvat kaupungin monikulttuurisuusohjelman laatimiseen.

Arrival Cities URBACTin sivuilla

Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla

Hankkeen tavoitteena on lisätä sosiaalisten kriteerien käyttöä Vantaan kaupungin hankinnoissa. Sosiaalinen kriteeri tuottaa työmahdollisuuksia heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille. Tavoitteena on luoda toimiva hankintojen ja työllistämisen palvelumalli Vantaalle sekä kokeilla innovatiivisia hankintaprosesseja. Hankkeessa tutustutaan myös eurooppalaisten kaupunkien erilaisiin toimintamalleihin ja pyritään soveltamaan opittuja asioita soveltuvin osin myös Vantaalla.

Hankekausi: syksy 2018 – 3 /2020. Hanke on ESR-rahoitteinen.

Yhteystiedot: Työllisyyspalvelut, Kirsi Eskelinen, +358 43 826 8976 / kirsi.eskelinen@vantaa.fi

Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke – SOSKU

Sosku-hankkeessa pitkään työttöminä olleille vantaalaisille järjestetään ryhmätoimintaa, jonka tarkoituksena on tarjota tietoa muun muassa elämänhallinnasta, liikunnasta ja raha-asioista. Ryhmissä jaetaan keskustellen kokemuksia omasta arjesta ja tutustutaan kuntouttavan työtoiminnan eri muotoihin Vantaan kaupungin yksiköissä. Ryhmät toimivat nonstop-periaatteella ja asiakkaille tarjotaan myös yksilöllistä palveluohjausta. Sosku-hanke järjestää lisäksi Työpaikkakoutsi-koulutusta kaupungin ja kolmannen sektorin työntekijöille. Työpaikkakoutsi-koulutuksella vahvistetaan työtoimintapaikkojen henkilöstön valmiutta ohjata kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita.

SOSKU-hanke THL:n verkkosivuilla.

Työrasti

Työrasti Vantaa -projekti on tarkoitettu 30–54-vuotiaille vantaalaisille työttömille. Tavoitteena on työnhakijoiden pääsy töihin avoimille työmarkkinoille tai pitkäkestoiseen koulutukseen työkokeilun kautta. Kaupunki on aloittanut laajan yhteistyön alueen yritysten kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on löytää uusia työllistymismahdollisuuksia ja esimerkiksi piilotyöpaikkoja.

Työrasti Vantaan uravalmentajat kartoittavat asiakkaiden tavoitteet ja etsivät yhdessä asiakkaiden kanssa työpaikkoja tai koulutusta tarpeiden mukaan.Uravalmennuksen lisäksi asiakkaiden on mahdollista kehittää tietokonetaitoja ja parantaa suomen kielen osaamista sekä hankkia tarvittavia korttikoulutuksia.

Työrasti Vantaa -projekti alkoi keväällä 2016 ja jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka. Yhteystiedot Projektipäällikkö Niina Touré, p. 043 825 7316, niina.toure@vantaa.fi.

Megarekry 2018

Ajankohtaista

Instagram

Twitter