Laskutus

Kaupunki laskuttajana

Vantaan kaupunki haluaa kannustaa asiakkaitaan sähköisen laskun käyttöön. Suurin osa Vantaan kaupungin sekä sen liikelaitosten lähettämistä laskuista on jo mahdollista vastaanottaa paperittomasti, yrityksille lähetetään verkkolaskuja ja kuluttaja-asiakkaille omaan verkkopankkiin toimitettavia e-laskuja. Asiakkaille, joilla ei ole vielä mahdollisuutta ottaa vastaan sähköistä laskua, laskut lähetetään paperisina. Maksaessa on tärkeää käyttää laskussa olevaa viitettä, jolloin suoritus kohdistuu oikealle laskulle.

Vantaan kaupunki voi toimittaa sähköisinä

 • yleislaskutuksen kautta eri toimialan laskuja
 • terveyskeskuksen laskut
 • aikuisopiston kurssilaskut
 • asumispalvelujen, kehitysvammahuollon ja vammaishuollon laskut
 • lapsiperheiden kotipalvelun laskut
 • lasten päivähoidon laskut
 • lasten sijaishuollon laskut
 • vanhusten avopalveluiden, hoiva-asumisen palveluiden ja sairaalapalveluiden laskut
 • koulujen ja päiväkotien liikuntatilojen laskut
 • kuvataidekoulun ja musiikkiopiston laskut
 • ylioppilastutkintomaksujen laskut
 • Vantaan liikunnan laskut
 • Vantaan työterveyden laskuja
 • Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksen yleislaskutuksen laskuja (ei sairaankuljetuksen)
 • Vantaan kaupungin suun terveydenhuollon laskut
 • Marja-Vantaan yleislaskutuksen laskuja.

Kuluttaja-asiakkaalle toimitettavan paperisen laskun tilisiirtolomakkeella kerrotaan omassa verkkopankissa tehtävään e-laskusopimukseen tarvittavat tiedot, mikäli lasku on mahdollista saada jatkossa suoraan omaan verkkopankkiin.

Ohjeita e-laskun käyttöönottoon saa omasta verkkopankista ja pankin asiakaspalveluneuvonnasta.

Lue lisää: e-lasku.info.

Yritysten verkkolasku

Vantaan kaupunki toimittaa verkkolaskuja yrityksille, jotka ovat ilmoittaneet halukkuutensa verkkolaskujen vastaanottoon. Ilmoituksen voi tehdä osoitteeseen verkkolaskut(at)vantaa.fi. Samasta sähköpostiosoitteesta saa tarvittaessa lisätietoja Vantaan kaupungin laskutuksesta.

Vantaan verkkolaskujen välittäjänä toimii OpusCapita Group Oy, välittäjätunnus 003710948874

Laskutiedustelut:
Vantaan kaupunki / talouspalvelukeskus
Laskutuspalvelu
PL 315
01301 Vantaa
puh: 09 839 22004
email: myyntilaskut(at)vantaa.fi

Laskujen perintä

Laskuille myönnettävä maksuaika on Vantaan kaupungin laskutus- ja perintäohjeen mukaan laskun päiväyksestä laskien 14 päivää + kolme pankkipäivää. Vantaan kaupunki on tehnyt sopimuksen perintäpalveluiden keskittämisestä Intrum Justitia Oy:n kanssa. Sopimuksella Intrum Justitia Oy hoitaa maksumuistutukset Vantaan kaupungin erääntyneistä saatavista sekä perinnän jatkotoimenpiteet. Maksumuistutuksesta peritään 2,10 €.

Kaupunki laskun vastaanottajana

Laskutustiedot:

Vantaan kaupunki
Y-tunnus: 0124610 - 9

OVT-tunnukset:
Vantaan kaupunki, 003701246109
Vantaan kaupunki, Suun terveydenhuolto, 0037012461091213
Vantaan kaupunki, Työterveys, 0037012461091210
Vantaan kaupunki, Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos, 0037012461091211

Verkkolaskun välittäjä:
Opus Capita Group Oy, välittäjätunnus, 003710948874

Vantaan kaupunki vastaanottaa ensisijaisesti verkkolaskuja. Mikäli ette pysty toimittamaan verkkolaskuja, laskut lähetetään postilokero-osoitteilla.

Vantaan kaupunki,PL 6007, 00021 LASKUTUS
Vantaan kaupunki/ Suun terveydenhuolto, PL 6015, 00021 LASKUTUS
Vantaan kaupunki/Työterveys, PL 6080, 00021 LASKUTUS
Vantaan kaupunki/Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos, PL 6098, 00021 LASKUTUS

Kaikissa laskuissa tulee olla näkyvissä tilaajan nimi, tavaran tai palvelun toimitusosoite sekä tilaajan antama viitenumero.

Lisätietoja:
ostolaskut@vantaa.fi

Ajankohtaista

Instagram

Twitter