Talousarvio ja raportointi

Talousarvio

Talousarvio on kaupungin toimintaa ja taloudenhoitoa koskeva suunnitelma, jonka valtuusto hyväksyy talousarviovuodelle sekä kolmelle seuraavalle vuodelle ennen edellisen vuoden loppua.

Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvio jakaantuu käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosiin. Taloussuunnitelmassa esitetään kaupungin toimintojen keskeiset kehittämistavoitteet, osoitetaan eri tehtäväalueille käytettävissä olevat resurssit ja selvitetään, miten toiminnot ja investoinnit rahoitetaan. Taloussuunnitelman laadinnan lähtökohtana ovat valtuustokauden strategia ja talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma.

Talousarviot ja -suunnitelmat on koottu sivun alaosaan.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion 14.11.2016.

Raportointi

Talousarvion toteutumisennusteesta sekä sitovien tavoitteiden toteutumista raportoidaan osavuosikatsauksissa kaksi kertaa vuodessa (30.4 ja 31.8), sekä osana tilinpäätöstä. Osavuosikatsaukset sisältävät myös merkittävien tytäryhtiöiden osavuosikatsaukset.

Vuoden 2017 ensimmäisestä osavuosikatsauksesta on tehty sähköinen versio, eOVK. Lisäksi kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden toteuma- ja ennustetiedoista kuukausittain.

Budjetti animaationa

Suunnitellut investoinnit

Ajankohtaista

Instagram

Twitter