Talousarvio ja raportointi

Talousarvio

Talousarvio on kaupungin toimintaa ja taloudenhoitoa koskeva suunnitelma, jonka valtuusto hyväksyy talousarviovuodelle sekä kolmelle seuraavalle vuodelle ennen edellisen vuoden loppua.

Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvio jakaantuu käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosiin. Taloussuunnitelmassa esitetään kaupungin toimintojen keskeiset kehittämistavoitteet, osoitetaan eri tehtäväalueille käytettävissä olevat resurssit ja selvitetään, miten toiminnot ja investoinnit rahoitetaan. Taloussuunnitelman laadinnan lähtökohtana ovat valtuustokauden strategia ja talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma.

Talousarviot ja -suunnitelmat on koottu sivun alaosaan.

Kaupunginjohtaja on julkistanut 9.10.2017 esityksensä talousarvioksi 2018 ja taloussuunnitelmaksi 2018-2021.
Tiedote vuoden 2018 budjettiesityksestä.
Talousarviosta on tehty myös visualisointi, jossa esitellään tarkemmin mm. väestön ja työllisyyden muutoksia, kaupungin tulojen ja menojen muodostumista sekä vuoden 2018 investointeja.

Raportointi

Talousarvion toteutumisennusteesta sekä sitovien tavoitteiden toteutumista raportoidaan osavuosikatsauksissa kaksi kertaa vuodessa (30.4 ja 31.8), sekä osana tilinpäätöstä. Osavuosikatsaukset sisältävät myös merkittävien tytäryhtiöiden osavuosikatsaukset.

Vuoden 2017 toisesta osavuosikatsauksesta on tehty sähköinen versio, eOVK. Lisäksi kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden toteuma- ja ennustetiedoista kuukausittain.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter