Opiskelu ja koulutus Vantaalla

Perusopetus

Jos sinulla on kouluikäisiä lapsia, voit ottaa yhteyttä koulujen koordinaattoreihin, jotka auttavat sinua sopivan koulun löytämisessä. Sivistystoimen aluekoordinaattorit toimivat yhdyshenkilöinä vanhempien ja koulun välillä ja etsivät vanhempien kansa ehdessä lapselle sopivan koulun ja ryhmän perheen muuttaessa ulkomailta Vantaalle.

Tarvittaessa lapsi aloittaa koulun maahanmuuttajien omalla valmistavalla luokalla ja siirtyy sieltä myöhemmin yleisopetukseen. Lapsi voi saada kielellistä ja muuta tukea tavallisessa luokassa.

Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus

Peruskoulu oppivelvollisuusiän ylittäneille

mEnOliPPu - peruskoulu päätökseen! mEnOliPun tavoitteena on suorittaa puutteelliset peruskouluopinnot loppuun. Nuoret saavat mahdollisuuden tutustua erilaisiin ammatteihin ja eri koulutusvaihtoehtoihin. Yksilöllisen tehostetun neuvonnan ja ohjauksen avulla autamme nuoria löytämään väylänsä koulutukseen tai työelämään. mEnOliPPu on suunnattu 17-28-vuotiaille vantaalaisille nuorille.

Peruskoulun jälkeen

Samalle viivalle: Opas koulutuksesta ja työelämästä monikulttuurisille koulutus- ja uravalintaansa tekeville yläkouluikäisille nuorille.

Kymppiluokat ja valmistava opetus

Maahanmuuttajille on tarjolla valmistavaa opetusta, mikäli esimerkiksi kielitaito ei riitä peruskoulun jälkeiseen lukio- tai ammatilliseen koulutukseen. Valmistavassa koulutuksessa opiskelija saa valmiudet jatkaa opintojaan ja oppii tuntemaan suomalaista opiskelukulttuuria.

Valmistavat koulutukset
Koulutushaku

Lukio- ja ammatillinen koulutus

Maahanmuuttajataustaiset vantaalaiset nuoret voivat hakea samoihin lukio- ja ammatillisiin opintoihin kuin kaikki muutkin. Lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin haetaan yhteishaussa.

Ajankohtaista

Twitter