Tilasto- ja tutkimustietoa Vantaasta

Tilastot ja tutkimukset etusivun kuva

Näille sivuille on koottu Vantaata ja vantaalaisia koskevaa tilasto- ja tutkimustietoa. Tilastoja on Vantaan ja sen osa-alueiden lisäksi myös Helsingin seudusta ja maan kuudesta suurimmasta kaupungista. Luotettavaa tietoa tarvitaan kaupungin kehityksen seuraamiseen ja se luo pohjan kaupungin päätöksenteolle ja palvelujen suunnittelulle.

Tietoa on saatavissa aihealueittain

Vantaa lyhyesti sivuilta saa yleiskuvauksen Vantaasta ja sen keskeisimmistä avainluvuista. Vantaa alueittain tarjoaa monipuolista tietoutta Vantaan osa-alueista ja aluejaoissa on esitelty kaupungin virallinen aluejako. Tilastot on puolestaan ryhmitelty aihealueittain. Eniten on tietoa väestöstä, asumisesta ja rakentamista sekä työpaikoista ja työssäkäynnistä. Loput tilastot on koottu muihin tilastoihin, jonka yhteydestä löytyvät myös kaikille avoimet maksuttomat tietokannat. Tilasto- ja tutkimusjulkaisut löytyvät omalta sivultaan.

Tietoa tuotetaan useassa eri paikassa

Tietopalveluyksikkö huolehtii kunnan väestö- ja rakennustilastoista, mutta yksiköstä saa laajemminkin toimintaympäristöä koskevia tietoja, kuten työpaikka- ja työssäkäyntitilastoja. Yksikössä tehdään väestöennusteet, tilastojulkaisuja sekä tutkimuksia. Tilastoja tehdään myös kaupungin muilla toimialoilla ja kukin toimiala vastaa esimerkiksi tuottamiensa palvelujen toimintatilastoista.

Toimintaympäristö -diasarjat

Tilastoja Vantaalta (diasarja, päivitetään kuukausittain)

Tilastoja Vantaalta ja muista kaupungeista (laaja diasarja, päivitetään neljännesvuosittain)

Yhteinen hyvinvointi -raportti

Laaja katsaus hyvinvointiin ja toimintaympäristön kehitykseen vuosina 2013–16 Vantaalla on ilmestynyt.

Yhteinen hyvinvointi -diasarja

Hyvinvoinnin ja toimintaympäristön kehitys Vantaalla vuosina 2013-16 -julkaisun keskeiset tulokset diasarjana.

Asuntorakentamisessa tehtiin ennätyksiä

Vantaalle valmistui 2 955 uutta asuntoa vuoden 2016 aikana. Valtaosa asunnoista rakennettiin kehäradan varteen.

Pendelöinti Vantaan suuralueilla 2014

Vantaalaisista työssäkäyvistä yli 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Vain Tikkurilan suuralueen työllisistä enemmistö kävi työssä kotikunnassaan.

Aviapolis

Työpaikat Vantaan osa-alueilla

Vuoden 2014 aikana työpaikat lisääntyivät Tikkurilassa, Koivukylässä ja Hakunilassa, muilla suuralueilla ne vähenivät. Koko Vantaalla työpaikkoja oli 107 330.

Lisätietoja

Rakenna Vantaata Minecraftilla

Vantaan Minecraft

Kaupungintalo, Asematie 7