Tilasto- ja tutkimustietoa Vantaasta

Tilastot ja tutkimukset etusivun kuva

Näille sivuille on koottu Vantaata ja vantaalaisia koskevaa tilasto- ja tutkimustietoa. Tilastoja on Vantaan ja sen osa-alueiden lisäksi myös Helsingin seudusta ja maan kuudesta suurimmasta kaupungista. Luotettavaa tietoa tarvitaan kaupungin kehityksen seuraamiseen ja se luo pohjan kaupungin päätöksenteolle ja palvelujen suunnittelulle.

Tietoa on saatavissa aihealueittain

Vantaa lyhyesti sivuilta saa yleiskuvauksen Vantaasta ja sen keskeisimmistä avainluvuista. Vantaa alueittain tarjoaa monipuolista tietoutta Vantaan osa-alueista ja aluejaoissa on esitelty kaupungin virallinen aluejako. Tilastot on puolestaan ryhmitelty aihealueittain. Eniten on tietoa väestöstä, asumisesta ja rakentamista sekä työpaikoista ja työssäkäynnistä. Loput tilastot on koottu muihin tilastoihin, jonka yhteydestä löytyvät myös kaikille avoimet maksuttomat tietokannat. Tilasto- ja tutkimusjulkaisut löytyvät omalta sivultaan.

Tietoa tuotetaan useassa eri paikassa

Tietopalveluyksikkö huolehtii kunnan väestö- ja rakennustilastoista, mutta yksiköstä saa laajemminkin toimintaympäristöä koskevia tietoja, kuten työpaikka- ja työssäkäyntitilastoja. Yksikössä tehdään väestöennusteet, tilastojulkaisuja sekä tutkimuksia. Tilastoja tehdään myös kaupungin muilla toimialoilla ja kukin toimiala vastaa esimerkiksi tuottamiensa palvelujen toimintatilastoista.

Toimintaympäristö -diasarjat

Tilastoja Vantaalta (diasarja, päivitetään kuukausittain)

Tilastoja Vantaalta ja muista kaupungeista (laaja diasarja, päivitetään neljännesvuosittain)

Vantaa jatkaa kasvuaan

Vantaan väestö kasvaa lähivuosina yli 4000 hengellä vuodessa. Vuonna 2030 väestöä on jo 265000 henkeä.

Vantaan väestö 2016/2017

Vuodenvaihteen väestörakennetiedot ovat ilmestyneet.

Väestörakenne -julkaisu

Väestörakenteen Excel-taulukot

Vantaan väestö 2016/2017

Vuodenvaihteen perhe- ja asuntokuntatiedot ovat ilmestyneet.

Perheet ja asuntokunnat -julkaisu

Perheet ja asuntokunnat Excel-taulukot

Kuntavaalit Vantaalla -raportti

Raportissa tarkastellaan huhtikuisten kuntavaalien äänestysaktiivisuutta, ehdokasasettelua ja vaalituloksia Vantaan näkökulmasta.

Yhteinen hyvinvointi -raportti

Laaja katsaus hyvinvointiin ja toimintaympäristön kehitykseen vuosina 2013–16 Vantaalla on ilmestynyt.

Lisätietoja

Rakenna Vantaata Minecraftilla

Vantaan Minecraft

Kaupungintalo, Asematie 7

Ajankohtaista

Twitter