Tilasto- ja tutkimustietoa Vantaasta

Tilastot ja tutkimukset etusivun kuva

Näille sivuille on koottu Vantaata ja vantaalaisia koskevaa tilasto- ja tutkimustietoa. Tilastoja on Vantaan ja sen osa-alueiden lisäksi myös Helsingin seudusta ja maan kuudesta suurimmasta kaupungista. Luotettavaa tietoa tarvitaan kaupungin kehityksen seuraamiseen ja se luo pohjan kaupungin päätöksenteolle ja palvelujen suunnittelulle.

Tietoa on saatavissa aihealueittain

Vantaa lyhyesti sivuilta saa yleiskuvauksen Vantaasta ja sen keskeisimmistä avainluvuista. Vantaa alueittain tarjoaa monipuolista tietoutta Vantaan osa-alueista ja aluejaoissa on esitelty kaupungin virallinen aluejako. Tilastot on puolestaan ryhmitelty aihealueittain. Eniten on tietoa väestöstä, asumisesta ja rakentamista sekä työpaikoista ja työssäkäynnistä. Loput tilastot on koottu muihin tilastoihin, jonka yhteydestä löytyvät myös kaikille avoimet maksuttomat tietokannat. Tilasto- ja tutkimusjulkaisut löytyvät omalta sivultaan.

Tietoa tuotetaan useassa eri paikassa

Tietopalveluyksikkö huolehtii kunnan väestö- ja rakennustilastoista, mutta yksiköstä saa laajemminkin toimintaympäristöä koskevia tietoja, kuten työpaikka- ja työssäkäyntitilastoja. Yksikössä tehdään väestöennusteet, tilastojulkaisuja sekä tutkimuksia. Tilastoja tehdään myös kaupungin muilla toimialoilla ja kukin toimiala vastaa esimerkiksi tuottamiensa palvelujen toimintatilastoista.

Toimintaympäristö -diasarjat

Tilastoja Vantaalta (diasarja, päivitetään kuukausittain)

Tilastoja Vantaalta ja muista kaupungeista (laaja diasarja, päivitetään neljännesvuosittain)

Rakentaminen Vantaalla 2017

Katsauksessa on tietoa vuoden 2017 rakentamisesta Vantaalla.

Alueellinen eriytyminen Vantaalla 1995-2015

Tutkimuksessa seurataan asuinalueiden sosioekonomista kehitystä vuodesta 1995 eteenpäin. Tulosten mukaan alueelliset erot ovat kasvaneet Vantaallakin.

Presidentinvaalit Vantaalla

Raportissa käsitellään Vantaan ehdokaskohtaisia tuloksia, äänestysaktiivisuutta ja puolueiden kannatuksen kehittymistä sekä vertaillaan pääkaupunkiseudun ja koko Suomen tuloksia.

Miehet ja naiset Vantaalla

Julkaisu kokoaa yhteen tilastotietoa ja tutkimusta vantaalaisten miesten ja naisten asemasta yhteiskunnan eri osa-alueilla elämänkaaren eri vaiheissa.

Pendelöinti Vantaalla ja Helsingin seudulla

Katsauksesta selviää, mistä kunnista pendelöidään Vantaalle töihin ja missä kunnissa vantaalaiset käyvät töissä. Pendelöintiä on tarkasteltu toimialoittain ja suuralueittain.

Lisätietoja

Rakenna Vantaata Minecraftilla

Vantaan Minecraft

Kaupungintalo, Asematie 7

Ajankohtaista

Instagram

Twitter