Vantaalle valmistui ennätysmäärä asuntoja

Vuonna 2017 asuntoja valmistui 3 288, mikä oli yli 300 asuntoa edellisvuotta enemmän. Uusista asunnoista kerrostaloasuntoja oli 84 prosenttia. Sekä Tikkurilan että Myyrmäen suuralueiden osuus valmistuneista asunnoista oli noin neljännes.

Rakennuslupia myönnettiin 5 154 asunnon rakentamiseen. Kerrostaloasuntoja luvilla rakennetaan noin 4 500. Uusia asuntoja valmistuu runsaasti myös vuonna 2018, sillä vuonna 2017 aloitettiin 5 050 asunnon rakentaminen. Aloitetut asuinrakennuskohteet ja annetut rakennusluvat painottuvat Kivistön, Myyrmäen ja Tikkurilan suuralueille.

Vuoden 2017 rakentamisesta voit lukea lisää Rakentaminen Vantaalla 2017 -tilastokatsauksesta. Tarkempaa tietoa löydät Excel-muotoisista tilastoista.

Tietoa Vantaan asumisesta ja rakentamisesta

Eri tyyppisten asuinalueiden sosioekonomiset profiilit eriytyvät toisistaan

Sosioekonomisilla mittareilla, eli asuinalueittaisella työttömyysasteella, vain peruskoulutettujen osuudella ja pienituloisten osuudella mitaten, asuinalueiden väliset erot Vantaalla ovat kasvaneet viimeisen 20 vuoden aikana. Alueiden jakauma on ”leventynyt”, eli tulosten perusteella näyttää siltä, että niin kunnan keskiarvoa paremmin kuin heikomminkin pärjääviä alueita on aiempaa enemmän. Erityisesti lähiöiden ja 80- ja 90-lukujen kerrostalovaltaisten alueiden sosioekonominen profiili on keskimäärin muun tyyppisiä alueita heikompi, ja erityisesti pienituloisia ja vain peruskoulutuksen varassa olevia on enemmän näillä alueilla.

Lue lisää mm. erilaisuus- ja eristyneisyysindeksien kehityksestä, alueittaisten hallintomuoto-osuuksien ja vieraskielisyyden suhteesta tutkittuihin sosioekonomisiin muuttujiin tutkimuksesta Alueellinen eriytyminen Vantaalla 1995-2015.

Vantaan asuntokannasta yli kolmannes vuokra-asuntoja

Vantaalla oli vuoden 2015 lopussa yli 38 500 vuokra-asuntoa, 37 prosenttia kaupungin 104 700 asunnosta. Vuokra-asuntojen osuus niin rakennetuista uusista asunnoista kuin koko asuntokannastakin on ollut kasvussa. Näyttää siltä, että aika moni omistusasunnoistakin päätyy jossain vaiheessa vuokra-asunnoksi.

Vuokra-asuntojen osuus vaihtelee Vantaalla alueittain: eniten niitä on Myyrmäen ja Tikkurilan suuralueilla. Näillä alueilla myös vuokra-asuntojen lisäys ollut suurinta.

Yleisin huoneistotyyppi Vantaalla on kaksio, joita kaikista huoneistoista on yli kolmannes.

Vantaalla joka kymmenennessä asunnossa asutaan ahtaasti: ahtaasti asuttuja asuntoja oli vuoden 2015 lopulla yli 10 000. Ahtaimmin asuttuja olivat rivitaloasunnot. Vantaalla ahtaasti asuttuja asuntoja oli suhteellisesti vähemmän kuin naapurikaupungeissa, mutta enemmän kuin muissa isoissa kaupungeissa.

Vailla vakinaista asukasta Vantaan asunnoista oli runsas 5 800 eli vajaa 6 prosenttia. Muissa isoissa kaupungeissa osuus oli sekä lukumääräisesti että suhteellisesti suurempi. Lue lisää tilastokatsauksesta 21:2016.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter