Asuntorakentamisessa tehtiin ennätyksiä

Vantaalle valmistui 2 955 uutta asuntoa vuoden 2016 aikana. Vuokra-asuntoja asunnoista oli 39 prosenttia, valtaosa niistä vapaarahoitteisia. Asumisoikeusasuntoja rakennettiin viime vuoden malliin, yhteensä 373.

Rakentaminen jatkuu vilkkaana, koska viime vuonna uusia asuinrakennusten aloituksia oli liki 4 400 asunnon verran ja rakennuslupia myönnettiin lähes 5 500 uuden asunnon rakentamiseen. Yli 90 prosenttia jo valmistuneista asunnoista (samoin kuin tulevistakin) on rakennettu kehäradan varteen. Tikkurila, Kivistö ja Myyrmäki ovat vilkkaimman rakentamisen kohteena. Muu kuin asuntorakentaminen on vähäisempää ja keskittyy Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueille.

Lue lisää Vantaan asuntorakentamisesta tilastokatsauksesta 3/2017. Tarkempaa numerotietoutta on koottu Excel-muotoisiin rakennustilastoihin.

Vantaan asuntokannasta yli kolmannes vuokra-asuntoja

Vantaalla oli vuoden 2015 lopussa yli 38 500 vuokra-asuntoa, 37 prosenttia kaupungin 104 700 asunnosta. Vuokra-asuntojen osuus niin rakennetuista uusista asunnoista kuin koko asuntokannastakin on ollut kasvussa. Näyttää siltä, että aika moni omistusasunnoistakin päätyy jossain vaiheessa vuokra-asunnoksi.

Vuokra-asuntojen osuus vaihtelee Vantaalla alueittain: eniten niitä on Myyrmäen ja Tikkurilan suuralueilla. Näillä alueilla myös vuokra-asuntojen lisäys ollut suurinta.

Yleisin huoneistotyyppi Vantaalla on kaksio, joita kaikista huoneistoista on yli kolmannes.

Vantaalla joka kymmenennessä asunnossa asutaan ahtaasti: ahtaasti asuttuja asuntoja oli vuoden 2015 lopulla yli 10 000. Ahtaimmin asuttuja olivat rivitaloasunnot. Vantaalla ahtaasti asuttuja asuntoja oli suhteellisesti vähemmän kuin naapurikaupungeissa, mutta enemmän kuin muissa isoissa kaupungeissa.

Vailla vakinaista asukasta Vantaan asunnoista oli runsas 5 800 eli vajaa 6 prosenttia. Muissa isoissa kaupungeissa osuus oli sekä lukumääräisesti että suhteellisesti suurempi. Lue lisää tilastokatsauksesta 21:2016.

Tietoa Vantaan asumisesta ja rakentamisesta

Kerros- ja rivitaloasuntojen neliöhintoja Vantaalla

Osakeasuntojen myyntihintoja voidaan tarkastella YM/ARA:n tilastopalvelun avulla. Palvelussa on vajaa kolmannes Vantaalla tehdyistä asuntokaupoista.

Tilastopalvelu antaa mahdollisuuden yksityiskohtaiseen asuntojen hintaseurantaan, koska palvelussa on myyntihinnan lisäksi kustakin asuntokaupasta tieto asunnon rakentamisvuodesta, asunnon koosta sekä karkea arvio asunnon kunnosta. Tiedot ovat viimeksi kuluneen vuoden aikana tehdyistä asuntokaupoista.

Osakeasunnoista maksettuja hintoja voidaan seurata myös Tilastokeskuksen asuntojen hintatilastosta, jossa ovat kaikki tiettynä aikana tehdyt osakeasuntokaupat.

YM/ARA:n asuntojen hintapalvelussa olevat osakeasuntokaupat antavat vain suuntaa-antavan kuvan asuntojen hinnoista. Tilastokatsauksessa 18/2016 tehdyn vertailun perusteella YM/ARA:n verkkopalvelusta lasketut keskimääräiset neliöhinnat olivat oleellisesti korkeammat kuin Tilastokeskuksen tilastossa. Ero vaihteli asuntotyypin ja huonekoon mukaan.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter