Uusimmat tilasto- ja tutkimusjulkaisut

Tälle sivulle on koottu tietopalveluyksikön tekemät julkaisut, joista vuosittain ilmestyvät Rakentaminen Vantaalla, Tilastollinen vuosikirja, Vantaan väestö ja Väestöennuste.

Vantaa alueittain ilmestyy painettuna viiden vuoden välein ja Taskutilasto muutaman vuoden välein. Erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä sekä tilasto- ja suhdannekatsauksia tehdään tarpeen mukaan. Lisäksi uutiskirjeessä tiedotamme ajankohtaisista asioista. Uusimmat tilastokatsaukset on koottu oikeaan reunaan. Jokaisesta julkaisusarjasta on esillä vain uusin julkaisu, vanhemmat julkaisut löytyvät julkaisuarkistosta.

Rakentaminen Vantaalla

Rakentamistilastoihin on koottu kuntarekisteristä edellisen vuoden rakentamista koskevat tärkeimmät tilastot: myönnetyt rakennusluvat sekä aloitetut ja valmistuneet rakennukset rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan osa-alueittain. Uusin Rakentaminen Vantaalla julkaisu on pilkottu osiin, koska julkaisua ei enää paineta. Rakentamistilastoja on avattu tekstein ja kuvioin Tilastokatsauksessa Rakentaminen Vantaalla 2015 ja laaja tilasto-osio on saatavissa Excel-muodossa. Tilasto-osiossa on koko Vantaan osalta aikasarjoja ja osa-alueittain rakennus- ja asuntokanta (1.1.). Vuokratalo- ja asumisoikeustalokannasta on omat taulukot. Aiheesta on lisätietoa asuminen ja rakentaminen sivuilla.

Tilastollinen vuosikirja

Vantaan kaupungin tilastollista vuosikirjaa on julkaistu kaupungiksitulovuodesta 1974 lähtien. Vuosikirja on luonteeltaan kokoomateos, jossa pyritään mahdollisimman kattavasti kuvaamaan Vantaata ja vantaalaisia tilastoin. Vuoden 2015 vuosikirjaa ei ole tehty julkaisu-muotoon, mutta kaikki Excel-taulukot on koottu yhteen ja löytyvät alla olevan linkin kautta sekä myös eri aihealueiden sivuilta.

Vantaan väestö

Vantaan väestö -julkaisu sisältää tärkeimmät koko kaupunkia ja sen osa-alueita koskevat väestötiedot. Tietoja on väestön ikä- ja sukupuolirakenteesta, äidinkielestä, perheistä ja asuntokunnista. Lisäksi on taulukoita syntyneistä, kuolleista, muuttoliikkeestä sekä kunnassa asuvista ulkomaan kansalaisista. Aiheesta on lisätietoa väestö ja ennuste sivuilla.

Väestöennusteet

Vuosittain tehtävä Vantaan koko kaupungin väestöennuste ulottuu vuoteen 2040 ja suuralue- / kaupunginosaennuste vuoteen 2025. Väestöennusteessa on myös tiedot edellisen vuoden väestönkehityksestä ja edellisen ennusteen onnistumisesta ikäryhmittäin ja osa-alueittain. Vantaan ruotsinkielisen väestön ennusteessa osa-aluetasona ovat suuralueet ruotsinkielisen väestön vähyydestä johtuen. Väestöennusteesta on lisätietoa väestö ja ennuste sivuilla.

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste esitetään kieliryhmittäin ja se on laadittu kunnittain pääkaupunkiseudun neljään kuntaan ja yhteisenä seudun kymmenen kunnan muodostamalle kehysalueelle. Vantaan ruotsinkielisen väestön ja seudullisen vieraskielisen väestön uudet ennusteet julkaistaan alkuvuodesta 2016.

Vantaa alueittain

Vantaa alueittain on tiivis tietopaketti Vantaasta ja sen osa-alueista. Siihen on koottu aikasarjoja ja kuvioita tärkeimmistä kaupunkia kuvaavista ilmiöistä, kuten väestöstä, asumisesta, rakentamisesta ja työmarkkinoista. Näitä tilastotietoja täydentävät aluekuvaukset, joissa on kerrottu alueiden historiasta, luonnosta, asumisesta ja väestöstä sekä työpaikoista, palveluista ja kehitysnäkymistä. Kirja ilmestyy painettuna viiden vuoden välein, mutta tilastotaulukot ja kuviot päivitetään vuosittain.

Taskutilasto

Vantaa taskussa tarjoaa keskeisimmät tilastot Vantaasta sekä tietoa muun muassa kaupungin nähtävyyksistä ja majoitusmahdollisuuksista. Vantaa taskussa sopii mainiosti jaettavaksi esimerkiksi kaupungin vieraille. Taskutilasto on saatavissa myös ruotsiksi Vanda i fickformat ja englanniksi Vantaa Pocket info.

Tutkimukset ja selvitykset

Tietopalveluyksikön selvityssarjassa julkaistaan tilastoselvityksiä ja tutkimusraportteja ajankohtaisista ja vaihtuvista aiheista.

Uutiskirjeet