Väestö kasvaa vauhdilla

Vuoden 2017 alussa Vantaalla asui 219 341 asukasta. Väestönkasvua vuoden 2016 aikana oli peräti 2,2 prosenttia ja väestö lisääntyi 4 736 henkilöllä. Yhtä hurjiin kasvulukemiin Vantaalla on viimeksi päästy 1970-luvun jälkipuoliskolla. Suuralueista selvästi eniten uusia asukkaita sai Kivistö, jonka väestö kasvoi peräti 16 prosentilla (+1 648).

Kaikista Suomen kunnista määrällinen väestönkasvu vuoden 2016 aikana oli Vantaalla kolmanneksi suurinta heti Helsingin ja Espoon jälkeen. Espoossa väestö kasvoi ainoastaan 45 henkeä enemmän kuin Vantaalla. Suhteellisesti väestö kasvoi Vantaalla neljänneksi eniten, mutta kaikki edellä olleet kunnat olivat väestömäärältään huomattavasti pienempiä (Finström, Sipoo ja Jomala).

Vantaalla puhuttiin äidinkielenä suomen, ruotsin ja saamen lisäksi 117 eri kieltä vuoden 2017 alussa. Yleisimmissä kielissä on tapahtunut huomattavia muutoksia viime vuosina ja nykyisin sekä viro että venäjä ovat yleisempiä kieliä kuin ruotsi. Usean vuoden ajan vieraskielisten osuus (16,6 %) on ollut Vantaalla suurempi kuin missään muussa Suomen kunnassa.

Lue lisää Vantaan väestörakenne 2016/2017 –julkaisusta.

Vantaan väestönkasvu lähivuosina 1,5 prosenttia vuodessa

Vantaan väestö kasvaa lähivuosina noin 3 500 hengellä vuodessa. Vuonna 2016 Vantaalla väestöä oli 214 605 henkeä. Ennusteen mukaan väestöä on 228 700 henkeä vuonna 2020, 257 700 henkeä vuonna 2030 ja ennustekauden lopussa vuonna 2040 väestöä on jo 278 000 henkeä. Kasvu perustuu runsaaseen asuntotuotantoon ja sen seurauksena kasvavaan nettomuuttoon. Vantaan ikärakenne muuttuu ennustekauden aikana vanhemmaksi. Suhteellisesti eniten kasvaa 75 vuotta täyttäneiden määrä, nykyisestä 5,4 prosentista ennustekauden lopun 11 prosenttiin. Työikäisten osuus väestöstä jopa laskee hieman.

Suuralueista eniten kasvavat vuosina 2016–2025 Myyrmäen, Kivistön ja Tikkurilan suuralueet. Niiden kasvu perustuu runsaaseen asuntorakentamiseen. Vantaalle ennustetaan valmistuvan vuosina 2016–2020 keskimäärin 2 700 asuntoa vuodessa ja vuosina 2021–2025 keskimäärin 2 400 asuntoa vuodessa.

Vantaan väestöennuste 2016 kattaa koko kaupungin osalta vuodet 2017–2040 ja osa-aluetasolla vuodet 2017–2026. Tutustu tarkemmin väestöennusteeseen.

Tietoa Vantaan väestöstä

Vantaan ruotsinkielisen väestön määrä laskee edelleen

Vantaan ruotsinkielisen väestön määrän ennustetaan jatkavan laskuaan myös tulevina vuosina. Kun vuoden 2015 alussa ruotsinkielisiä oli Vantaalla noin 5 700 henkeä, ennustetaan heidän määränsä laskevan 5 630 henkeen vuonna 2020 ja 5 540 henkeen vuonna 2030. Alle kouluikäisten määrä pysyy noin 8 prosentissa ja kouluikäisten määrä noin 10 prosentissa koko ennustekauden 2016–2040. 75 vuotta täyttäneiden osuus koko väestöstä kasvaa vajaasta 11 prosentista lähes 16 prosenttiin. Vantaan ruotsinkielisestä väestöstä noin puolet asuu Myyrmäen ja Tikkurilan suuralueilla. Vuoteen 2025 mennessä ruotsinkielisten määrä vähenee eniten Myyrmäen suuralueella ja suurin kasvu on Korson suuralueella. Lisää ennusteesta voit lukea julkaisusta Vantaan ruotsinkielisen väestön ennuste 2015.

Helsingin seudun vieraskielinen väestö tuplaantuu vuoteen 2030 mennessä

Vieraskielisen väestön määrän ennustetaan kasvavan Helsingin seudun 14 kunnan alueella nykyisestä 164 000:sta lähes 350 000:een vuoteen 2030 mennessä. Seudun vieraskielisen väestön osuus kasvaa näin ollen nykyisestä 11,5 prosentista 21 prosenttiin. Uudet ennustevaihtoehdot ovat 55 000–68 000 henkeä kolme vuotta sitten laadittua ennustetta korkeammat. Vuonna 2015 alkaneen turvapaikanhakijoiden määrän kasvun arvioidaan lisäävän seudun vieraskielistä väestöä 15 000–28 000 henkeä vuoteen 2030 mennessä. Koko uutinen löytyy Helsingin kaupungin sivuilta. Tästä pääset lukemaan julkaisua Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2015-2030.

Ajankohtaista

Twitter