Väestö kasvaa vauhdilla

Vuonna 2015 Vantaan väestö kasvoi ennätysmäisen paljon, 3800 asukkaalla, kolmanneksi eniten kaikista maamme kaupungeista. Sama suuntaus näyttää olevan edelleen: tammi-heinäkuussa 2016 kaupungin väestömäärä on lisääntynyt 2800 uudella asukkaalla.

Väestö on kasvanut kaupungin kaikilla suuarlueilla, Korsoa lukuun ottamatta. Alkuvuodesta tehdyn väestöennusteen mukaan kuluvan vuoden väkiluvun kasvuksi arvioitiin runsas 3400 henkilöä. Ennustettua suurempi kasvu kohdistuu työikäiseen väestöön. Lue lisää tilastokatsauksesta 14:2016.

Vantaan väestönkasvu lähivuosina 1,5 prosenttia vuodessa

Vantaan väestö kasvaa lähivuosina noin 3 500 hengellä vuodessa. Vuonna 2016 Vantaalla väestöä oli 214 605 henkeä. Ennusteen mukaan väestöä on 228 700 henkeä vuonna 2020, 257 700 henkeä vuonna 2030 ja ennustekauden lopussa vuonna 2040 väestöä on jo 278 000 henkeä. Kasvu perustuu runsaaseen asuntotuotantoon ja sen seurauksena kasvavaan nettomuuttoon. Vantaan ikärakenne muuttuu ennustekauden aikana vanhemmaksi. Suhteellisesti eniten kasvaa 75 vuotta täyttäneiden määrä, nykyisestä 5,4 prosentista ennustekauden lopun 11 prosenttiin. Työikäisten osuus väestöstä jopa laskee hieman.

Suuralueista eniten kasvavat vuosina 2016–2025 Myyrmäen, Kivistön ja Tikkurilan suuralueet. Niiden kasvu perustuu runsaaseen asuntorakentamiseen. Vantaalle ennustetaan valmistuvan vuosina 2016–2020 keskimäärin 2 700 asuntoa vuodessa ja vuosina 2021–2025 keskimäärin 2 400 asuntoa vuodessa.

Vantaan väestöennuste 2016 kattaa koko kaupungin osalta vuodet 2017–2040 ja osa-aluetasolla vuodet 2017–2026. Tutustu tarkemmin väestöennusteeseen.

Viro ja venäjä yleisimmät kielet suomen jälkeen

Vantaalla puhuttiin äidinkielenä suomen, ruotsin ja saamen lisäksi 114 eri kieltä vuoden 2016 alussa. Yleisimmissä kielissä on tapahtunut huomattavia muutoksia viime vuosina ja nykyisin sekä viro että venäjä ovat yleisempiä kieliä kuin ruotsi. Jo kolmatta vuotta peräkkäin vieraskielisten osuus (15,4 %) oli Vantaalla suurempi kuin muissa Suomen kunnissa.

Vuoden 2016 alussa Vantaalla asui 214 605 asukasta ja väestö lisääntyi 3802 henkilöllä (1,8 %) vuoden 2015 aikana. Viimeksi väestö kasvoi suhteellisesti enemmän vuonna 1994 ja määrällisesti 1970-luvun loppupuolella. Väestö lisääntyi suhteellisesti eniten Kivistössä (13,2 %) ja määrällisesti Tikkurilassa (+1436).

Vantaa sai muuttovoittoa ennätykselliset 2720 henkilöä, mikä oli selvästi enemmän kuin kertaakaan viimeisten 40 vuoden aikana. Kolmena edellisenä vuotena Vantaa on kärsinyt muuttotappiota muun Suomen kanssa, mutta vuonna 2015 muuttovoittoa kertyi peräti 1417 henkilöä. Lisäksi nettomaahanmuutto kasvatti väestöä 1303 henkilöä.

Lue lisää Vantaan väestö 2015/2016 –julkaisusta.

Tietoa Vantaan väestöstä

Vantaan ruotsinkielisen väestön määrä laskee edelleen

Vantaan ruotsinkielisen väestön määrän ennustetaan jatkavan laskuaan myös tulevina vuosina. Kun vuoden 2015 alussa ruotsinkielisiä oli Vantaalla noin 5 700 henkeä, ennustetaan heidän määränsä laskevan 5 630 henkeen vuonna 2020 ja 5 540 henkeen vuonna 2030. Alle kouluikäisten määrä pysyy noin 8 prosentissa ja kouluikäisten määrä noin 10 prosentissa koko ennustekauden 2016–2040. 75 vuotta täyttäneiden osuus koko väestöstä kasvaa vajaasta 11 prosentista lähes 16 prosenttiin. Vantaan ruotsinkielisestä väestöstä noin puolet asuu Myyrmäen ja Tikkurilan suuralueilla. Vuoteen 2025 mennessä ruotsinkielisten määrä vähenee eniten Myyrmäen suuralueella ja suurin kasvu on Korson suuralueella. Lisää ennusteesta voit lukea julkaisusta Vantaan ruotsinkielisen väestön ennuste 2015.

Helsingin seudun vieraskielinen väestö tuplaantuu vuoteen 2030 mennessä

Vieraskielisen väestön määrän ennustetaan kasvavan Helsingin seudun 14 kunnan alueella nykyisestä 164 000:sta lähes 350 000:een vuoteen 2030 mennessä. Seudun vieraskielisen väestön osuus kasvaa näin ollen nykyisestä 11,5 prosentista 21 prosenttiin. Uudet ennustevaihtoehdot ovat 55 000–68 000 henkeä kolme vuotta sitten laadittua ennustetta korkeammat. Vuonna 2015 alkaneen turvapaikanhakijoiden määrän kasvun arvioidaan lisäävän seudun vieraskielistä väestöä 15 000–28 000 henkeä vuoteen 2030 mennessä. Koko uutinen löytyy Helsingin kaupungin sivuilta. Tästä pääset lukemaan julkaisua Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2015-2030.