Vantaa alueittain on tiivis tietopaketti Vantaasta

Vantaa alueittain 2015 -julkaisuun on koottu aikasarjoja ja kuvioita tärkeimmistä kaupunkia kuvaavista ilmiöistä, kuten väestöstä, asumisesta, rakentamisesta ja työmarkkinoista. Näitä tilastotietoja täydentävät kartat ja aluekuvaukset, joissa on kerrottu alueiden historiasta, luonnosta, asumisesta ja väestöstä sekä työpaikoista ja palveluista. Lisäksi teksteissä on luotu lyhyt katsaus alueiden tulevaisuuden kehitysnäkymiin.

Päivitetyt tilastot ja kuviot

Vantaa alueittain kirjan tilastotaulukot ja kuviot päivitetään vuosittain. Jokainen Vantaan osa-alueista on Excel-tiedostoissa omalla välilehdellä. Aluejako, määritelmät ja lähteet löytyvät tiedostojen ensimmäisiltä välilehdiltä. Tilastotaulukoiden pisimmät aikasarjat alkavat vuodesta 1970.

Vantaa alueittain tilastotaulukot

Kuvio: Ikärakenne 1.1.2017

Kuvio: Perherakenne 1.1.2017

Kuvio: Koulutusaste 31.12.2015

Kuvio: Tuloluokka 31.12.2015

Kuvio: Työpaikkojen määrä 1980-2015 (31.12.)

Kuvio: Työpaikat toimialoittain 31.12.2015


Uusimmat päivitykset: tilastotaulukot on päivitetty 8/2017, ikärakenne- ja perhekuviot 6/2017, koulutus- ja tulokuviot 4/2017 ja työpaikkakuviot 10/2017.

    Ajankohtaista

    Instagram

    Twitter