Lyhyesti tietoa Vantaasta

Vantaa on Suomen neljänneksi suurin kaupunki, siellä asuu yli 214 000 ihmistä. Vajaa 20 prosenttia vantaalaisista on alle 16-vuotiaita ja 14,8 prosenttia yli 64-vuotiaita. Joka kymmenes vantaalainen on ulkomaan kansalainen ja kaupungissa puhutaankin suomen ja ruotsin lisäksi yli sataa muuta kieltä. Vantaalla on 106 420 työpaikkaa ja kaupungin työpaikkaomavaraisuus on 105 prosenttia. Eniten työpaikkoja on tukku- ja vähittäiskaupassa, kuljetuksessa ja varastoinnissa sekä teollisuudessa.

Pinta-ala (1.1.2016)

Kokonaispinta-ala 240,34 km2
Maa-alue 238,36 km2
Vesialue 1,98 km2
Asukkaita/maa-km2 900

Väestörakenne (1.1.2016)

Väestö yhteensä 214 605
Naisia 51 %
0-6-vuotiaita 8,7 %
7-15-vuotiaita 10,4 %
16-64-vuotiaita 66,0 %
65+ -vuotiaita 14,8 %

Kieli ja kansalaisuus (1.1.2016)

Suomenkielisiä 81,9 %
Ruotsinkielisiä 2,6 %
Vieraskielisiä 15,4 %
Ulkomaan kansalaisia 10,0 %

Työmarkkinat ja talous

Työpaikat (31.12.2013) 106 420
Työpaikkaomavaraisuus (31.12.2013) 105,8 %
Työttömyysaste (31.12.2015) 12,4 %
Veroprosentti (2016) 19,00 %

Asuntotuotanto vuonna 2015

Asuinhuoneistoja yhteensä 2629
- joista pientaloja 16,2 %
- joista omistusasuntoja 54,6 %

-

Lähde on Tilastokeskus, paitsi pinta-alatiedoissa Maanmittauslaitos ja asuntotuotannossa Kuntarekisteri.

Vantaa pähkinänkuoressa

Ajankohtaista

Twitter