Sosiaalinen kuntoutus

Kuvituskuva.

Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnassa saat ohjausta kohti työelämää tai koulutusta sekä tietoa mm. elämänhallinnasta, liikunnasta ja raha-asioiden hoidosta. Ryhmissä jaetaan keskustellen kokemuksia omasta arjesta ja tutustutaan kuntouttavan työtoiminnan eri muotoihin Vantaan kaupungin yksiköissä.

Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintaan on helppo tulla, toiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille vantaalaisille. Uusia henkilöitä otetaan mukaan ryhmään viikoittain.

Ryhmässä ollaan noin kolme kuukautta, kokoontumisia on kahtena päivänä viikossa. Yksittäinen tapaaminen kestää noin neljä tuntia.

Sinulle tehdään yksilöllinen jatkosuunnitelma ja saat henkilökohtaista palveluohjausta. Tavoitteistasi sovitaan ja niiden toteutumista seurataan yhdessä palveluohjaajan kanssa.

Osallistuminen ryhmän toimintaan edellyttää sitoutumista ryhmän sääntöihin ja päihteettömyyttä.

Saat kulukorvausta tai toimintarahaa 9 euroa osallistumispäivältä sekä matkakorvauksen Vantaan sisäistä matkakorttia varten ryhmätoiminnan ajaksi.

Sosiaalisen kuntoutuksen esite

Ajankohtaista

Instagram

Twitter