Ihmisiä kokoushuoneessa

Yritysohjaamo

Tarjoamme yrityksille ja muille työnantajille maksuttomia palveluita, joilla parannetaan vantaalaisten työllistymismahdollisuuksia.

Yritysohjaamo tarjoaa työnantajille tietoa siitä, millaisia tukimuotoja ja avustuksia on olemassa työttömien työllistämiseksi (mm.työkokeilu, työharjoittelu, oppisopimuskoulutus tai palkkatuettu työsuhde). Työnantaja voi jättää ilmoituksia työllistymisen mahdollisuuksista ja työpaikoista välitettäväksemme eteenpäin. Me autamme löytämään työnantajan tarpeita vastaavia työnhakijoita. Avustamme myös rekrytointitilaisuuksien, -koulutusten ja ryhmävalmennusten suunnittelussa ja järjestämisessä sekä niihin liittyvien ostopalvelujen hankinnassa.

Palvelumme

  • potentiaalisten työntekijöiden kartoittaminen yrityksen tarpeiden mukaisesti
  • yrityksen tarjoamien työpaikkojen markkinointi ja rekrytointitilaisuudet
  • neuvonta ja ohjaus
    • työnantajille myönnettäviin rahanarvoisiin työllistämistukiin ja avustuksiin liittyen palkkatukeen, työkokeiluihin, oppisopimuksiin ja työharjoitteluun
    • työkykyä ja työhyvinvointia koskevat asiat, kuten työterveyshuollon järjestäminen, työsuojelu ja työturvallisuus
  • yritykseen työllistettävän henkilöstön koulutukset ja valmennukset tarpeen mukaan.

Lisäksi toteutamme yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa hankkeita ja kokeiluita, joiden tavoitteena on edistää nuorten, maahanmuuttajien, pitkäaikaistyöttömien, osatyökykyisten tai akateemisten työttömien työllistymistä. Etsimme tahoja, jotka ovat valmiita käytännössä kokeilemaan erilaisia työllistämisen ja työnhakijoiden osaamisen kehittämisen muotoja. Hankkeet ja kokeilut tuottavat arvokasta tietoa erilaisten palvelujen, toimintamallien ja tukijärjestelmien toimivuudesta.

Jos sinulla on aiheeseen liittyvä hankeidea, ota rohkeasti yhteyttä!