Töihin hakeminen

Avointen työpaikkojen ilmoittaminen

Vantaan kaupunki ilmoittaa kaikista haettavissa olevista vakituisista ja pitkäkestoisista määräaikaisista toimista sekä viroista kaupungin verkkosivuilla. Käytämme työnhaussa ensisijaisesti sähköistä rekrytointijärjestelmää (Retti) www.tyonhaku.vantaa.fi. Avoimet työpaikkailmoitukset julkaistaan myös Työ- ja elinkeinotoimiston verkkosivuilla.

Käytämme ajoittain työpaikkailmoittelussa myös sanomalehdissä julkaistavia lehti-ilmoituksia sekä verkkoilmoittelua.

Työpaikkojen hakeminen

Vantaalla avoinna olevia työpaikkoja haetaan pääsääntöisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta: www.tyonhaku.vantaa.fi. Muissa hakemuksissa tulee aina mainita haettavan tehtävän työavainnumero, joka on esillä työpaikkailmoituksessa. Hakuaika päättyy hakuajan viimeisenä päivänä, tarkka hakuajan päättymisaika on mainittu työpaikkailmoituksessa.

Tutkinto- ja työtodistukset

Hakuvaiheessa työnhakijan ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta ne tulee varautua ottamaan mukaan ja esittämään työhaastattelussa.

Haastattelut ja valinta

Hakuajan päättymisen jälkeen rekrytoinnin yhteyshenkilö ottaa yhteyttä haastatteluun kutsuttaviin. Haastattelukierroksia voi olla yksi tai useampia ja ne voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmähaastatteluina.

Esimiestehtävissä sekä vaativissa asiantuntijatehtävissä osa haastateltavista saatetaan lähettää myös henkilöarviointiin. Valintapäätöksestä tiedotetaan kaikille hakijoille.

Rekrytointiprosessiin kuuluu työhöntulotarkastus Vantaan kaupungin työterveyspalveluissa.

Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen

Tutustu ohjeeseen rikosrekisteriotteen tilaamiselle. Rikosrekisteriotteen tilaa työnhakija itse. Työantajalla ei ole oikeutta tilata otetta, eikä työnhakija voi valtuuttaa työnantajaa tilaamaan otetta puolestansa.

Rekisteriseloste

Henkilötietoja sisältävistä rekistereistä on oltava rekisteriseloste. Seloste kuvaa henkilötietojaan luovuttavalle ihmiselle miten hänen tietojaan käsitellään, kenellä on oikeus niitä nähdä ja miten tietoja säilytetään. Tutustu rekisteriselosteeseen.

Lyhyet sijaisuudet sekä keikkaluonteiset työtehtävät

Tilapäisiä keikkatöitä Vantaan kaupungilla voi hakea pääkaupunkiseudun kuntien yhteisesti omistaman Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n kautta. Sijaisuuksien kestot vaihtelevat yhdestä päivästä useisiin kuukausiin. Lisätietoja: www.seure.fi

Vantaan kaupunki on savuton työpaikka.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter