Kehäkukka – Vantaan arkkitehtuuripalkinto

Vantaan maankäyttöä, rakentamista ja ympäristön kehittämistä ohjaavat Vantaan arkkitehtuuriohjelma 2015, Vantaan liikennepoliittinen ohjelma VALO ja Vantaan viheralueohjelma. Ohjelmissa olemme sitoutuneet rakentamaan yhdessä asukkaiden ja kumppaneiden kanssa esteettisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää verkostokaupunkia – kestävä kehykset asukkaiden arjelle.

Vuoden 2017 Kehäkukka-palkinto myönnettiin 1.3. Vantaan arkkitehtuuripäivän tilaisuudessa Fazerin uudelle vierailukeskukselle. Palkinnon lisäksi myönnettiin neljä kunniamainintaa, kaikki asuntoarkkitehtuurin saralta. Lisää vuoden 2017 palkinnoista tiedotteessa.

Vantaa –arkkitehtuuria

Työskentelemme päivittäin ohjelmien toteuttamiseksi. Vantaan arkkitehtuuripalkinto tukee ohjelmien toteutumista nostamalla esiin hienoimmat hankkeet ja oivallisimmat onnistumiset.

Vantaata rakennetaan kaupunkilaisille kaupunkilaisten kanssa. Tavoitteena on myös innostaa vantaalaisia arvostamaan omaa ympäristöään. Siksi jokainen kuntalainen tai vantaalaisesta arkkitehtuurista innostunut voi ehdottaa palkittavia kohteita 24.11.2017 mennessä, osoitteeseen apoli@vantaa.fi.

Palkitsemme laadukasta työtä ja hyviä hankkeita

Arkkitehtuuriohjelman toteuttamisesta vastaava työryhmä valitsee vuosittain ehdotuksista parhaat palkintolautakunnan puitavaksi. Palkinto myönnetään tunnustuksena hankkeelle, tapahtumalle, henkilölle tai yhteisölle, joka esimerkillisellä tavalla on edistänyt / tuonut näkyväksi ohjelmien toteutumista.

Palkintolautakunta voi lisäksi myöntää kunniamainintoja rakennettuun ympäristöön liittyvistä pienemmistä ja suuremmista teoista, tasokkaista toteutuksista tai kekseliäistä ja nokkelista ratkaisuista.

Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimii maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtaja ja jäseninä kaupunkisuunnittelujohtaja sekä arkkitehtuurityöryhmän puheenjohtaja. Lisäksi palkintolautakuntaan kutsutaan vuosittain yksi kansainvälisen tason arkkitehtuuriasiantuntija.

Palkinto jaetaan vuosittain tammi-helmikuussa Vantaan arkkitehtuuripäivänä. Palkintolautakuntaan kutsuttu asiantuntija pitää tilaisuudessa esityksen tai julkaisee vaihtoehtoisesti kirjoituksen tällä www-sivuilla.

Palkintona ja kunniamainintoina jaetaan kunniakirja.