Kivistön visio ja kaavarunko

Kivistön visiolla määritämme suuren linjan tavoitteet ja periaatteet Suur-Kivistön suunnittelulle ja toteutukselle. Visiotyöhön sisällytämme Marja-Vantaa-projektin vuodelle 2015 laaditun vision ajanmukaisuuden arvioinnin: mitä visiolla saavutettiin, missä olemme nyt ja miten jatkamme eteenpäin. Visiotyötä käytämme Kivistön kaavarunkotyön tavoiteasetannan työkaluna.

Kivistön keskustan kaavarungolla tutkimme Kehäradan Kivistön aseman ja Lapinkylän seisakkeen vaikutusalueita ja määritämme periaatteet maankäytön ratkaisuille. Tavoitteenamme on mm. varmistaa Lapinkylän seisakkeen toteuttamisen ja käyttöönoton edellytykset sekä liito-oravien elinpiirin pitkän tähtäimen maankäytöllinen ratkaisu osana viherrakennekokonaisuutta.

Vuoden 2017 aikana on luvassa erilaisia kyselyitä, työpajoja sekä muita vaikuttamisen mahdollisuuksia. Tietoa suunnittelusta ja tulevista tapahtumista saat lisäksi Facebook-sivuiltamme www.facebook.com/suunnitellaankivisto.

Toivomme saavamme juuri sinut mukaan suunnittelemaan Kivistön tulevaisuutta!

Kivistön kaikille avoin yleisötilaisuus 16.2.2017 klo 18-20

Millainen on tulevaisuuden Kivistö? Tätä teemaa käsittelemme yleisötilaisuudessa klo 18-20 torstaina 16.2. Aurinkokiven koululla, osoitteessa Aurinkokuja 1, 01700 Vantaa.

Tilaisuudessa kerromme koko Kivistön suuraluetta koskevasta visiotyöstä, ajankohtaisista asioista, käynnissä olevasta asukaskyselystä sekä työskentelemme pienryhmissä.

Tilaisuus on kaikille avoin. Tule kertomaan ja kuulemaan Kivistön kaupunkikehityksestä! Myös lapsille on omaa ohjelmaa, joten kaikki mukaan!

Asukaskysely on nyt auki!

Millaista on asua ja elää Kivistössä? Tätä selvitämme kyselyllä, joka on auki koko helmikuun. Kyselyllämme selvitämme tyytyväisyyttä asumiseen, liikkumiseen ja harrastamiseen Kivistön suuralueella.

Kivistön suuralueen asukaskysely pohjustaa samalla Kivistön suuralueen visiotyötä. Myöhemmin keväällä 2017 toteutamme tulevaisuutta visioivan kuvakyselyn. Syksyllä 2017 selvitämme kokemuksia miellyttävistä ja kehitystä vaativista paikoista. Tiedotamme kyselyistä ja niiden tuloksista tällä sivustolla sekä facebook.com/suunnitellaankivisto.

Vastaa ja vaikuta Kivistön tulevaisuuteen – kyselyyn pääset tästä

Kivistön vision ja keskustan kaavarungon osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kertoo, miten Kivistön visio ja keskustan kaavarunkotyö etenee ja miten voit siihen vaikuttaa. Suunnitelmaa päivitetään työn edetessä. Suunnitelman löydät sivun oikeasta reunasta.