Kivistön visio ja kaavarunko

Kivistön visiolla määritämme suuren linjan tavoitteet ja periaatteet Suur-Kivistön suunnittelulle ja toteutukselle. Visiotyöhön sisällytämme Marja-Vantaa-projektin vuodelle 2015 laaditun vision ajanmukaisuuden arvioinnin: mitä visiolla saavutettiin, missä olemme nyt ja miten jatkamme eteenpäin. Visiotyötä käytämme Kivistön kaavarunkotyön tavoiteasetannan työkaluna.

Kivistön keskustan kaavarungolla tutkimme Kehäradan Kivistön aseman ja Lapinkylän seisakkeen vaikutusalueita ja määritämme periaatteet maankäytön ratkaisuille. Tavoitteenamme on mm. varmistaa Lapinkylän seisakkeen toteuttamisen ja käyttöönoton edellytykset sekä liito-oravien elinpiirin pitkän tähtäimen maankäytöllinen ratkaisu osana viherrakennekokonaisuutta.

Vuoden 2017 aikana on luvassa erilaisia kyselyitä, työpajoja sekä muita vaikuttamisen mahdollisuuksia. Tietoa suunnittelusta ja tulevista tapahtumista saat lisäksi Facebook-sivuiltamme www.facebook.com/suunnitellaankivisto.

Toivomme saavamme juuri sinut mukaan suunnittelemaan Kivistön tulevaisuutta!

Kivistön vision ja keskustan kaavarungon osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kertoo, miten Kivistön visio ja keskustan kaavarunkotyö etenee ja miten voit siihen vaikuttaa. Suunnitelmaa päivitetään työn edetessä. Suunnitelman löydät sivun oikeasta reunasta.

Ajankohtaista

Twitter