Etusivu  > Opetus ja kasvatus  > Perusopetus

Koulumatkat

Koulumatkaan kannattaa tutustua hyvissä ajoin ennen koulun alkua, ja mahdolliset vaaranpaikat on hyvä käydä lapsen kanssa yhdessä läpi. Heijastin vaatteissa on halpa vakuutus. Jos matka kuljetaan polkupyörällä, sen tulee olla hyvässä kunnossa. Myös valot ja kypärä kuuluvat pyöräilijän varusteisiin.

Koulumatkaetu

Koululaisella on oikeus koulumatkaetuun, jos koulumatkan pituus ylittää perusopetuslaissa ja Vantaan perusopetuksen koulukuljetusperusteissa määritellyt kilometrirajat. Oikeus matkaetuun voi syntyä myös, jos matka todetaan liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi tai jos oppilas ei selviä siitä terveydellisistä syistä.

Koulumatkaedun voi saada ainoastaan kunnan osoittamaan lähikouluun. Muuhun kuin lähikouluun hakeneella oppilaalla on kuitenkin oikeus maksuttomaan koululaismatkakorttiin, jos koulukuljetuksen myöntämisperusteet matkan pituuden osalta täyttyvät sekä lähikouluun että luvan mukaiseen kouluun.

Koululaismatkakortti

Koulumatkaetuun oikeutettu oppilas saa käyttöönsä koululaismatkakortin, joka käy Vantaan sisäisessä joukkoliikenteessä arkipäivisin kello 4.30–18.00. Oppilaalle postitetaan koululaismatkakortin latauskirje, jonka perusteella koululaismatkakortti ladataan yhteispalvelupisteessä. Oppilas on vastuussa matkakortin säilyttämisestä kouluajan. Jos huoltaja kuljettaa oppilaan itse kouluun perustellusta syystä, voidaan huoltajalle maksaa koululaislipun hinnan suuruinen saattokorvaus.

Taksikuljetus

Taksikuljetus järjestetään vain poikkeustilanteissa lääkärin, psykologin tai muun asiantuntijan lausunnon perusteella ja vain siksi ajaksi, jolloin oppilas on kykenemätön käyttämään julkista joukkoliikennettä. Ensimmäisellä luokalla taksikyydin saa kuitenkin myös siinä tapauksessa, että oppilaan täytyisi vaihtaa joukkoliikennevälinettä kesken koulumatkan. Taksikuljetuksen voi käyttää ainoastaan siihen kellonaikaan, kun koulu alkaa tai päättyy.

Hyvä tietää


Milloin on mahdollisuus koulumatkaetuun?

Koulukuljetushakemus

Lisätietoa koululaismatkakortista

Esiopetuksen kuljetukset

Alle 7-vuotiaan bussimatkat

Kelan koulumatkatuki

Lukuvuoden 2015-2016 koulukuljetuksen hakuajat


Koulukuljetushakemus on palautettava

- yläkoulun oppilaat
31.3.2015 mennessä

- alakoulun oppilaat
30.4.2015 mennessä

- erityistä tukea tarvitsevat oppilaat
29.5.2015 mennessä

Lisätietoja


Sivistysvirasto/koulukuljetukset
Asematie 6 A
01300 Vantaa

koulukuljetus(at)vantaa.fi
www.vantaa.fi/koulumatkat

Sonja Kosonen
p. 09 8392 2615,
050 3029 939
(ma-pe klo 10-12)

Päivi Åberg
p. 09 8392 3997,
050 3030 314