Puu-Kivistön aloituskortteleiden suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu

Kilpailuaika 14.2. – 31.5.2018

Puu-Kivistön aloituskortteleiden suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun kilpailuaika on päättynyt ja ehdotukset ovat nyt nähtävillä! Saimme molempiin kilpailukohteisiin mielenkiintoisia ja laadukkaita ehdotuksia. Kerro oma mielipiteesi kilpailuehdotuksista ma 11.6.2018 mennessä täällä! Kilpailun tulokset on tavoitteena julkaista elo-syyskuussa 2018.

Vantaan kaupunki järjestää Puu-Kivistön aloituskortteleiden suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun, jossa etsitään puurakentamisen toteuttajia kahdelle Puu-Kivistön asemakaavoitettavalle asuinkorttelille. Vantaan kaupunginhallitus on päättänyt kilpailun järjestämisestä 5.2.2018. Tavoitteellinen asumisen kerrosala kilpailualueella on yhteensä vähintään 15 000 k-m2, joka jakautuu kahteen kilpailukohteeseen. Kilpailun erityisenä tavoitteena on puurakentamisen edistäminen.

Kilpailualueen sijainti

Alue
Puu-Kivistön alue sijaitsee Kivistön keskustassa, rajautuen Timanttikujaan, Ruusukvartsinkatuun, Lumikvartsinkatuun sekä Kvartsiraittiin. Etäisyys Kivistön Kehäradan asemaan on noin 500 metriä. Kilpailu koskee kahta Puu-Kivistön asuinkorttelia ja kilpailualueen pinta-ala on 7 000 m2.

Kilpailutehtävä

Puu-Kivistön aloituskortteleiden suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailussa etsitään puurakentamisen toimijoita kumppanuuskaavoitukseen ja kortteleiden toteutukseen kahdelle Puu-Kivistön asuinkorttelille. Tavoitteellinen asumisen kerrosala kilpailualueella on yhteensä vähintään 15 000 k-m2 (vähintään 7 500 k-m2/kilpailukohde).

Kilpailun erityisenä tavoitteena ovat puurakentamisen edistäminen Vantaalla. Kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajien ilmastoverkosto päätti 13.12.2017 lisätä kaupunkien puurakentamista. Kaupungin hallitus on nimennyt Puu-Kivistön Vantaan puurakentamisen erityiskohteeksi, jossa tavoitteena on puurakentamisen määrällinen lisääminen ja laadullinen kehittäminen yhteistyössä puualan toimijoiden kanssa.

Puurakentamisen edistämisen lisäksi kortteleiden suunnittelulle ja toteutukselle on asetettu erityisiä sisältövaatimuksia ja tavoitteita. Sisältövaatimuksina ja tavoitteina on mm. saada aikaan monimuotoista ja kaupunkikuvaltaan värikästä puukorttelinaapurustoa, joka tarjoaa monipuolisia asumisratkaisuja sekä yhteisöllisiä ja vehreitä pihoja ekologisuutta arvostaville asukkaille. Lisäksi alueella tavoitellaan pyöräilyn edistämistä, liikkumisympäristön turvallisuutta ja kiinnostavuutta sekä taiteen tuomista osaksi asuinympäristöä.

Kilpailuun osallistuminen

Kilpailu toteutetaan kaikille toimijoille avoimena kilpailuna 14.2. - 31.5.2018. Kilpailu on suunnattu kilpailijaryhmille, joissa pitää olla mukana vähintään kaksi rakennuttajaa, kaksi arkkitehtitoimistoa ja yksi maisema-arkkitehtitoimisto. Kilpailijaryhmässä tulee olla kokemusta puurakentamisesta. Tarvittaessa kilpailijaryhmän tulee käyttää apunaan silta- ja kadunsuunnitteluun erikoistunutta suunnittelijaa. Tavoitteena on, että kilpailijaryhmät ovat mahdollisimman monipuolisia. Kilpailu koostuu kahdesta eri kilpailukohteesta (kilpailukohde 1 ja kilpailukohde 2), joihin tulee laatia erilliset kilpailuehdotukset. Kilpailijaryhmä voi osallistua vain toiseen tai molempiin kilpailukohteisiin. Kilpailusta kiinnostuneille järjestettiin maastokäynti Kivistössä 16.2.2018 klo 10.00 – 11.00 (Timanttikuja 1).

Kilpailun voittajien valinta ja jatkotoimenpiteet

Kilpailu ratkaisun perusteena tulee olemaan kilpailuohjelmassa esitettyjen sisältövaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen kilpailuehdotuksissa. Molemmille kilpailukohteille valitaan voittajat. Kilpailualueen asemakaava laaditaan yhdessä kilpailun voittajien kanssa ja asemakaavoitetut tontit lähtökohtaisesti myydään kilpailun voittajille kilpailuohjelmassa määritetyllä tavalla.

Kilpailun aikataulu

29.1. Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös kilpailun järjestämisestä
31.1. Kivistön puuseminaari
5.2. Kaupunginhallituksen päätös kilpailun järjestämisestä
14.2. Kilpailuohjelman julkaisu
14.2. – 31.5. Kilpailuaika
16.2. Maastokäynti Kivistössä klo 10.00 – 11.00 (Timanttikuja 1)
28.2. Kilpailua koskevien kysymysten esittäminen
14.3. Kysymysten vastausten toimitus
31.5. Kilpailuehdotusten jättäminen klo 15.00 mennessä
6 – 8 /2018 Kilpailuehdotusten arviointi ja tulokset
8- /2018 Puu-Kivistö aloituskortteleiden asemakaavoitus voittajatöiden pohjalta

Tarkemmat tiedot kilpailusta Puu-Kivistön aloituskortteleiden suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun kilpailuohjelmassa.

Ajankohtaista

Twitter