Hoivakodit

Arman Alizad kameraryhmineen vieraili Vantaan Simonkylän vanhustenkeskuksessa. Tutustu myös Vantaalla tehtävään vanhustyön kulttuurin muutokseen!

Kodinomainen asuminen, hoiva ja huolenpito ovat ikäihmiselle tärkeitä asioita. Hoiva-asumisen palvelut järjestää erilaisia asumisen ja hoivan vaihtoehtoja ikääntyneille, jotka eivät enää pärjää itsenäisesti kotona tai palvelutalossa.

Kun ikääntyneen elämäntilanne muuttuu, arvioidaan asukkaan yksilöllinen tilanne ja palvelujen tarve. Asumisen ja hoivan muutos suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan ja omaisten sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisten kanssa.

Vantaan kaupunki tuottaa itse vain osan hoiva-asumisen palveluista. Osa palveluista ostetaan yksityisiltä palvelujen tarjoajilta. Vantaalla on käytössä tehostetun asumisen palveluseteli sekä omaishoitajan vapaan aikaisen hoivan palveluseteli. Lue lisää palveluseteleistä.

Vantaalla toimii tällä hetkellä kolme kaupungin omaa hoivakotia / vanhustenkeskusta: Simonkylän vanhustenkeskus, Myyrinkoti ja Malminiitty. Metsonkodissa tehdään parhaillaan laajaa peruskorjausta ja asukkaat muuttivat tammikuussa 2015 vasta valmistuneeseen Malminiittyyn.

Hoivakodeissa työskentelee osastonhoitaja, sairaanhoitajia, lähihoitajia sekä laitoshuoltajia. Lisäksi hoitoon osallistuu lääkäri, joka käy osastoilla viikoittain sekä tarvittaessa. Meillä asukkaiden kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnin edistämiseen osallistuvat myös viriketoiminnanohjaajat, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, kuntohoitaja sekä sairaalapastori. Lisäksi erilaisissa avustavissa tehtävissä ja asukkaiden virikkeellisyyden ylläpitämisessä työskentelee erilaisia tukityöllistettyjä. Osastoilla suorittaa säännöllisesti käytännön harjoittelujaksoja myös lähi- ja sairaanhoitajaopiskelijat. He toimivat osaston henkilökunnan ohjauksessa.

Toteutamme pitkäaikaisyksiköissä tiimityön mallia, jossa työskennellään tiimivastaavan johdolla hyvän hoidon ja toimintakyvyn tukemisen kehittämiseksi. Jokaiselle asukkaallemme on nimetty omahoitaja. Asukkaat hoidetaan toimintakykyä ylläpitävän ja kuntouttavan hoitotyön periaatteita noudattaen. Asukkaat osallistuvat arjen aktiviteetteihin ja osastomme toimintaan omien voimavarojensa mukaisesti.

Tuemme asukkaidemme toimintakykyä suunnittelemalla yhdessä asukkaan, omaisten ja moniammatillisen työryhmän kanssa yksilöllistä hoitoa, jossa on huomioitu mm. asukkaan jokapäiväinen liikkuminen, kuntoutus, ulkoilu ja viriketoiminta.

Vanhainkodeissa toimii myös vapaaehtoisia, ja uudet vapaaehtoiset ovat aina tervetulleita!

Lue lisää palveluistamme

Simonkylän vanhustenkeskus

Osoite: Simontie 5, 01300 Vantaa

Tarjoamme Simonkylän vanhustenkeskuksessa sekä tehostettua asumispalvelua Simonkylän hoivakodeissa.
Kartta ja esteettömyystiedot

Simonkylän hoivakoti 1

Asukasasiat: toimisto p. 09 839 23916, Tiimi A p. 09 839 24165, Tiimi B p. 09 839 23010
Osastonhoitaja p. 09 839 29015

Simonkylän hoivakoti 1 sijaitsee Simonkylän vanhustenkeskuksessa, uudisosan 1. kerroksessa (B-rakennus). Hoivakoti on kodinomainen tehostetun asumispalvelun yksikkö 22 asukkaal-le. Se jakautuu kahteen 11 asukkaan pienryhmäkotiin.
Hoivakoti 1 on erikoistunut lyhytaikaiseen hoivaan. Lyhytaikaishoidossa ylläpidämme ja edistämme kuntoutujan toimintakykyä moniammatillisen tiimin voimin. Lyhytaikaisella hoivalla tuemme myös omaishoitajan jaksamista, jotta tämän läheinen voisi asua kotona mahdollisimman pitkään.

Simonkylän hoivakoti 2

Asukasasiat: Toimisto p. 09 839 22392, Tiimi A p. 09 839 23397, Tiimi B p. 09 839 23492
Osastonhoitaja p. 09 839 27807

Simonkylän hoivakoti 2 sijaitsee Simonkylän vanhustenkeskuksen B-rakennuksen 2. kerroksessa. Hoivakoti on kodinomainen tehostetun asumispalvelun yksikkö 22 asukkaalle. Se jakautuu kahteen 11 asukkaan pienryhmäkotiin. Hoivakoti 2 on erikoistunut lyhytaikaiseen hoivaan. Lyhytaikaishoidossa ylläpidämme ja edistämme kuntoutujan toimintakykyä moniammatillisen tiimin voimin. Lyhytaikaisella hoivalla tuemme myös omaishoitajan jaksamista, jotta tämän läheinen voisi asua kotona mahdollisimman pitkään.
Hoivakodissa hoidetaan vaikeasti muistisairaita ikääntyneitä. Asukkailla on erityyppisiä käytösoireita kuten muistiongelmia, levottomuutta sekä merkittäviä toimintakyvyn vajeita. He tarvitsevat jatkuvaa valvontaa, huolenpitoa ja apua päivittäisissä toiminnoissaan.

Simonkylän hoivakoti 3

Asukasasiat: Toimisto p. 09 839 27003, Tiimi A p. 09 839 24444, Tiimi B p. 09 839 20996
Osastonhoitaja p. 09 839 29114

Simonkylän hoivakoti 2 sijaitsee Simonkylän vanhustenkeskuksessa, uudisosan 2. kerroksessa (B-rakennus). Hoivakoti on kodinomainen tehostetun asumispalvelun yksikkö 22 asukkaalle. Se jakautuu kahteen 11 asukkaan pienryhmäkotiin.

Vapaaehtoiset

Simonkylässä toimii säännöllisesti myös vapaaehtoistyöntekijöitä avustamassa asukkaita ulkoilussa, pitämässä lauluhetkiä ja toteuttamassa muuta asukkaiden virkkeellisyyteen liittyvää toimintaa. Meillä toimii myös saattohoidon vapaaehtoisia. Vapaaehtoisten työ on asukkaillemme korvaamattoman tärkeää – ja tekijöilleen hyvin antavaa! Jos innostuit vapaaehtoisuudesta, ota yhteyttä viriketoiminnanohjaajiin, p. 09 839 27749.

Myyrinkoti

Osoite: Ruukkukuja 5, 01600 Vantaa
Kartta ja esteettömyystiedot

Hoivakoti 2

Asukasasiat: osaston kanslia, p. 09 839 35418
Osastonhoitaja p. 09 839 35004

Hoivakoti on 23-paikkainen ja tarjoaa pitkäaikaista hoivaa. Yksikkö on erikoistunut hoitamaan asukkaita, joilla on erilaisia sairaalamikrobikantajuuksia, kuten esimerkiksi MRSA. Yksikön erikoisluonteesta huolimatta, asukkaat elävät normaalia kodinomaista arkea.

Hoivakoti 3

Asukasasiat: osaston kanslia, p. 09 839 23321, 09 839 21265
Osastonhoitaja p. 09 839 28214

Hoivakoti sijaitsee Myyrinkodin 3. kerroksessa ja on 23-paikkainen, ja tarjoaa pitkäaikaista hoivaa. Hoivakoti 3:lle voidaan sijoittaa päivystyksenä kriisipaikalle ikääntynyt, joka tarvitsee välitöntä huolenpitoa tai valvontaa. Monet asukkaistamme ovat toimintakyvyltään runsaasti päivittäistä apua tarvitsevia.

Hoivakoti 4

Asukasasiat: osaston kanslia, p. 09 839 35420
Osastonhoitaja p. 09 839 28208

Hoivakoti sijaitsee Myyrinkodin 4. kerroksessa ja on 23-paikkainen, pitkäaikaista hoiva-asumista tarjoava osasto. Hoidamme osastolla muistisairaita ja psykogeriatrisia käytöshäiriöistä kärsiviä pitkäaikaista hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevia ikääntyneitä.

Hoivakoti 5

Asukasasiat: osaston kanslia, p. 09 839 35421
Osastonhoitaja p. 09 839 35401

Hoivakoti sijaitsee Myyrinkodin 5. kerroksessa. Se on 23-paikkainen ja tarjoaa pitkäaikaista hoivaa.

Myyrinkodin Ystävät

Myyrinkodin vapaaehtoiset eli Myyrinkodin ystävät kokoontuvat kahvihetkelle
Myyrinkiin joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 13. Toimintaan voi tulla mukaan kuka tahansa, tällä hetkellä ystäviä on yli 140. Ystävät järjestävät iltavahtimestari- ja muun vapaaehtoistoiminnan lisäksi esimerkiksi retkiä jäsenilleen.

Korson vanhustenkeskus

Korson vanhustenkeskus on aloittanut toimintansa 31.8.2016. Lue tiedote Korson vanhustenkeskuksen toiminnan käynnistymisestä.

Asukasasiat p. 09 839 21261 ja 09 839 21262
Osastonhoitaja p. 09 839 27794

Malminiitty

Osoite: Uusiniityntie 3, 01350 Vantaa
Kartta

Osasto 1

Asukasasiat: osaston kanslia p. 09 8393 2472
Osastonhoitaja p. 09 839 28951

Osasto 2

Asukasasiat: osaston kanslia, p. 09 8393 2515
Osastonhoitaja p. 09 839 29771
Ylihoitaja 050 314 5102

Tammikuussa 2015 avatussa hoitokodissa on 48 asukasta. Peruskorjattavan Metsonkodin asukkaat muuttivat Malminiittyyn. Myös Metsonkodin työntekijät siirtyivät Malminiittyyn.

Malminiityn monipalvelukeskus on toteutettu uudella konseptilla yhteistyössä vammaispalvelujen kanssa. Malminiitty toimii lisäksi paitsi vammaisten palvelukeskuksena, myös vammaisten työllistäjänä. Malminiityn ateria-, siivous ja pesulapalveluissa palkkatyötä tekevät vammaiset, joiden on usein vaikea työllistyä. Halua työtekoon kuitenkin löytyy.

Kivistön kuntoutus- ja arviointiyksikkö

Osoite: Jaspiskuja 12, 01700 Vantaa
Kartta

Asukasasiat: osaston kanslia, p. 09 839 35419, 09 839 28205
Osastonhoitaja, p. 09 83935402

Kivistössä sijaitseva yksikkö on erikoistunut lyhytaikaiseen hoivaan. Lyhytaikaishoidossa ylläpidämme ja edistämme kuntoutujan toimintakykyä moniammatillisen tiimin voimin. Lyhytaikaisella hoivalla tuemme myös omaishoitajan jaksamista, jotta tämän läheinen voisi asua kotona mahdollisimman pitkään.

Vapaaehtoiset Malminiityssä

Malminiityssä toimii säännöllisesti myös vapaaehtoistyöntekijöitä avustamassa asukkaita ulkoilussa, pitämässä lauluhetkiä ja toteuttamassa muuta asukkaiden virkkeellisyyteen liittyvää toimintaa. Meillä toimii myös saattohoidon vapaaehtoisia. Vapaaehtoisten työ on asukkaillemme korvaamattoman tärkeää – ja tekijöilleen hyvin antavaa! Jos innostuit vapaaehtoisuudesta, ota yhteyttä viriketoiminnanohjaajaan, p. 09 839 28898.

Arman kylässä