Kuljetuspalvelumatkat

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu pienituloisille ikäihmisille, joilla on suuria vaikeuksia käyttää julkisia kulkuvälineitä.
Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun voivat saada vaikeavammaisuuden kriteerit täyttävät henkilöt. Kuljetuspalvelumatkat tehdään taksilla tai invataksilla.

Lisätietoja saa seniorineuvonnasta p. 09 839 24202. Tähän numeroon voivat soittaa kaikenikäiset kuljetuspalvelun käynnistämisen selvittelyä haluavat asiakkaat, Sähköpostitse voi olla yhteydessä os. palvelutarpeen.arviointi@vantaa.fi

Uusille kuljetuspalvelua kysyville asiakkaille tehdään palvelutarpeen selvittely ennen hakemusten tekemistä. Tavoitteena on vahvistaa palveluohjausta ja sujuvoittaa hakemusprosessia.

Kuljetuspalvelua haetaan kuljetuspalveluhakemuslomakkeella.

  • Kuljetuspalvelukortti on henkilökohtainen ja matkustajan on oltava kortin haltija.
  • Matkan omavastuuosuus maksetaan taksissa. Omavastuuosuus on kunnan sisällä julkisen liikenteen mukainen maksu ja lähikuntiin seutuliikenteen mukainen maksu.
  • KELA:n korvaamilla terveydenhuollon matkoilla ei voi käyttää sosiaalihuoltolainmukaista taksikorttia.
  • Vaikeavammaiselle henkilölle myönnetään vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Käyttämättä jääneitä matkoja ei voi siirtää seuraavalle kuukaudelle.

Kun asiakas on jo kuljetuspalvelujen käyttäjä

Kaikenikäisten kuljetuspalveluasiat käsitellään arkisin klo 10–13
p. 09 8392 9565,
sähköposti: kuljetuspalvelut@vantaa.fi

Postiosoite
Vantaan kaupunki, Unikkotie 15 (4. krs.), 01300 Vantaa

Ajankohtaista

Instagram

Twitter