Kuntouttava päivätoiminta

Kuntouttava päivätoiminta on ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla tuetaan ikääntyneen toimintakykyä, omatoimisuutta ja kotona asumista.

Toiminta on tarkoitettu kotona asuville muistisairaille, omaishoidettaville ja ikääntyneille, jotka tarvitsevat tukea osallistuakseen kodin ulkopuoliseen toimintaan. Kuntouttavalla päivätoiminnalla tuetaan myös omaishoitajia ja samankaltaisessa tilanteessa olevia.

Kuntouttavaan päivätoimintaan hakeudutaan palvelutarpeen selvittämisen kautta. Palvelutarpeen selvittämisen tekee sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Lisätietoja seniorineuvonnasta.

Länsi-Vantaan päivätoiminta

Myyrmäen päivätoimintakeskus
Ruukkukuja 5, 01600 Vantaa
toiminnanohjaaja p. 050 312 1594
toimisto p. 0400 773 241, 040 568 5819
paivatoimintakeskus.myyrinkoti@vantaa.fi

Keski-Vantaan päivätoiminta

Simonkylän päivätoimintakeskus
Simontie 5, 01300 Vantaa
toiminnanohjaaja p. 040 735 0895
toimisto p. 050 312 1828, 0400 770 563
paivatoimintakeskus.simonkyla@vantaa.fi
kotihoidon esimies p. 043 8254069

Itä-Vantaan päivätoiminta

Hakunilan päivätoimintakeskus
Laukkarinne 4, 01200 Vantaa
toiminnanohjaaja p. 040 735 0895
toimisto p. 050 303 1126, 050 318 0987
paivatoimintakeskus.hakunila@vantaa.fi

Tiloja järjestöille ja yhdistyksille

Järjestöt ja yhdistykset voivat hakea päivätoimintakeskusten tiloja käyttöönsä iltaisin ja viikonloppuisin. Tilojen ulkopuolinen käyttö jakaantuu vakinaisiin ja tilapäisesti myönnettyihin käyttövuoroihin. Tiloja anotaan ”tilan ulkopuolisen käytön hakemuksella”, joka toimitetaan päivätoimintakeskuksen toiminnanohjaajalle. Käyttövuoron myötää tulosalueen palvelupäällikkö.

Lisätietoja toiminnanohjaajilta:
Myyrmäen päivätoimintakeskus p. 050 312 1594
Hakunilan ja Simonkylän päivätoimintakeskus p. 040 735 0895

Virtapiiri-ryhmätoiminta

Virtapiiri-ryhmätoiminta on suunnattu ikääntyneille kotihoidon asiakkaille tai muuten yksinäisille ikäihmisille. Virtapiiri ryhmässä jutellaan, kahvitellaan ja vietetään aikaa yhdessä mukavan tekemisen parissa. Ryhmässä on mukana vapaaehtoisia sekä päivätoiminnan työntekijä. Virtapiirit kokoontuvat kerran viikossa. Toiminta on maksutonta, kahvit omakustannehintaan. Ryhmään saavutaan omalla kuljetuksella. Otathan yhteyttä toiminnanohjaajaan ennen ryhmään tuloa.

 • Hakunilan Virtapiiri
  keskiviikkoisin klo 12–14, Hakunilan ostari, nuorisotila, Laukkarinne 4, 01200 Vantaa
  ryhmään ilmoittautuminen: p. 040 735 0895

 • Korson Virtapiiri
  maanantaisin klo 13–15, Korson kirkko, Merikotkantie 4, 01450 Vantaa
  ryhmään ilmoittautuminen: p. 040 735 0895
 • Martinlaakson Virtapiiri
  keskiviikkoisin klo 13–15, Mereo, Martinlaakso, Raappavuorenpolku 1, 01620 Vantaa
  ryhmään ilmoittautuminen: p. 050 312 1594
 • Myyrmäen Virtapiiri
  tiistaisin klo 13–15, Myyrinkodin pieni neuvotteluhuone, Ruukkukuja 5, 01600 Vantaa
  ryhmään ilmoittautuminen: p. 050 312 1594
 • Myyrmannin Virtapiiri
  torstaisin klo 10–12, Olohuone, 3. kerros, Iskoskuja 3 A 1, 01600 Vantaa
  ryhmään ilmoittautuminen: p. 050 312 1594
 • Muisti Virtapiiri
  torstaisin klo 13.30–15.30, Mikeva Oy:n ruokasalissa, Metsolantie 4 B, 01450 Vantaa
  ryhmään ilmoittautuminen: p. 040 735 0895

Virtapiiri-ryhmien ja korttelikerhojen ohjelma