Lyhytaikaishoito

Omaishoidossa olevalle ikääntyvälle voidaan tarjota paikkaa lyhytaikaishoidossa. Näin annamme omaishoitajalle tukea jaksamiseen ja samalla kuntoutamme hänen läheistään moniammatillisen tiimin voimin.

Kaksi hoivakotiyksikköämme on erikoistunut pelkästään kuntouttavaan lyhytaikaishoitoon.

Lyhytaikaishoidon piiriin on mahdollista hakeutua palvelutarpeen arvioinnin kautta, p. 09 8392 4202

Omaishoidettavien tilapäinen sijaishoito

Omaishoitajalla on mahdollisuus tuoda hoidettavansa päivätoimintakeskukseen, jos omaishoitajalla on jokin akuutti oma meno (esim. lääkärissä käynti) ja hoito ei ole muutoin järjestynyt.

Tilapäinen sijaishoito on tarkoitettu ikääntyneille omaishoidettaville. Hoidettavan tulee olla toimintakyvyltään sellainen, että hän kykenee osallistumaan päi-vätoiminnan ryhmätoimintaan.

Sijaishoitoa voi varata 1 tunnista 6 tuntiin arkisin kello 8.15 - 15.30 välillä. Asiakkaalla tulee olla mukana omat lääkkeet, henkilökohtaiset hoitotarvikkeet ja tarvittaessa omat eväät. Omaishoitaja huolehtii asiakkaan kuljettamisen päivätoimintakeskukseen, erillistä kuljetuspalvelua ei ole.

Tilapäinen sijaishoito on toistaiseksi maksutonta.

Hoidon varaus

Yhteydenotto oman alueen päivätoimintakeskukseen, ensisijaisesti hoidon tarvetta edeltävänä päivänä. Kiireellisissä tilanteissa yhteydenotto saman päivän aamuna kello 8.00 alkaen. Jos tilapäinen sijaishoito ei järjesty oman alueen päivätoimintakeskuksessa, voidaan palvelua tarjota jossakin toisessa Vantaan päivätoimintakeskuksessa.

Päivätoiminnan yhteystiedot:

Myyrmäen päivätoimintakeskus Hakunilan päivätoimintakeskus
Ruukkukuja 5, 01600 Vantaa Laukkarinne 4, 01200 Vantaa
puh. 0400 773 241 puh. 050 318 0987
puh. 040 5685819

Simonkylän päivätoimintakeskus
Simontie 5, 01300 Vantaa
puh. 0400 770 563
puh. 050 312 1828

Ajankohtaista

Instagram

Twitter