Ero

Pulmia parisuhteessa

Jos parisuhteessa on pulmia, ota yhteyttä perheasioiden sovitteluun. Perheasioiden sovittelua saa perheneuvolasta ja seurakunnasta. Sovittelussa autetaan perheenjäseniä ristiriitojen ratkaisussa ja sopimuksen teossa.

Perheasioiden sovittelussa saat apua:

  • eron tai eron uhan käsittelyyn
  • liiton purkautumista tai yhteiselämän lopettamista varten tai
  • muuhun ristiriitatilanteeseen.

Tukea netissä:

Kun eropäätös on tehty

Avio- ja avoero

  • Avioeroa haetaan käräjäoikeudelta. Avioeron voi saada kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen tai ilman harkinta-aikaa, kun puolisot ovat asuneet erillään keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta. Avoliiton avopuolisot voivat purkaa keskinäisellä päätöksellä.

Lasten huolto, asuminen, tapaaminen ja elatus

  • Vanhemmuus ja siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet jatkuvat vanhempien erotessa. Lapselle tulee taata sama oikeus vanhempiinsa riippumatta siitä, asuvatko nämä yhdessä vai erikseen.
  • Avioliiton tai avoliiton hajotessa yhteisten alaikäisten lasten huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta sovitaan lastenvalvojan luona tai haetaan päätöstä tuomioistuimelta. Kun lapsen asioita käsitellään tuomioistuimessa, sosiaalitoimelta pyydetään yleensä perheestä olosuhdeselvitys.
  • Lastenvalvojien yhteystiedot

Omaisuuden jakaminen

  • Kun avioerohakemus on toimitettu käräjäoikeudelle, on mahdollista tehdä omaisuuden ositus. Kummankin puolison omaisuus ja velat huomioidaan omaisuuden jakamisessa.

Oikeudellista apua netissä

Kriisiapua netissä:

Lapsi ja ero

Tukea tilanteeseen:

Tukea netissä:

Ajankohtaista

RSS

Twitter