Ero

Pulmia parisuhteessa

Jos parisuhteessa on pulmia, ota yhteyttä perheasioiden sovitteluun. Perheasioiden sovittelua saa perheneuvolasta ja seurakunnasta. Sovittelussa autetaan perheenjäseniä ristiriitojen ratkaisussa ja sopimuksen teossa.

Perheasioiden sovittelussa saat apua:

  • eron tai eron uhan käsittelyyn
  • liiton purkautumista tai yhteiselämän lopettamista varten tai
  • muuhun ristiriitatilanteeseen.

Tukea netissä:

Kun eropäätös on tehty

Avio- ja avoero

  • Avioeroa haetaan käräjäoikeudelta. Avioeron voi saada kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen tai ilman harkinta-aikaa, kun puolisot ovat asuneet erillään keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta. Avoliiton avopuolisot voivat purkaa keskinäisellä päätöksellä.

Lasten huolto, asuminen, tapaaminen ja elatus

  • Vanhemmuus ja siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet jatkuvat vanhempien erotessa. Lapselle tulee taata sama oikeus vanhempiinsa riippumatta siitä, asuvatko nämä yhdessä vai erikseen.
  • Avioliiton tai avoliiton hajotessa yhteisten alaikäisten lasten huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta sovitaan lastenvalvojan luona tai haetaan päätöstä tuomioistuimelta. Kun lapsen asioita käsitellään tuomioistuimessa, sosiaalitoimelta pyydetään yleensä perheestä olosuhdeselvitys.
  • Lastenvalvojien yhteystiedot

Omaisuuden jakaminen

  • Kun avioerohakemus on toimitettu käräjäoikeudelle, on mahdollista tehdä omaisuuden ositus. Kummankin puolison omaisuus ja velat huomioidaan omaisuuden jakamisessa.

Oikeudellista apua netissä

Kriisiapua netissä:

Lapsi ja ero

Tukea tilanteeseen:

Tukea netissä:

Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmä auttaa vanhemmuudessa eron jälkeen

Vantaan Turvakoti ry:n järjestämä ryhmä on tarkoitettu eronneille ja eropäätöksen tehneille vanhemmille, isille ja äideille, jotka haluavat miettiä yhdessä muiden kanssa eron mukanaan tuomia muutoksia vanhemmuuteen, omaan ja lapsen elämään. Ryhmässä on mahdollisuus jakaa kokemuksia eron jälkeisestä vanhemmuudesta ja sen haasteista sekä etsiä uusia toimintatapoja.

Vanhemman neuvo -ryhmä alkaa 6.9. ja kokoontuu aina keskiviikkoisin klo 16–18 Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö Koivulassa, Koivukylässä. Tapaamisia on yhteensä 8 kertaa. Osallistuakseen ryhmään ei tarvitse olla vantaalainen.

Ennen ryhmän alkua ohjaajat kertovat osallistujille ryhmän sisällöistä ja samalla asiakkaalla on mahdollisuus kertoa omasta elämäntilanteestaan. Osallistuminen alkutapaamiseen ei vielä velvoita osallistumaan ryhmään.

Ryhmän ohjaajina toimivat väkivaltatyön asiantuntijat Tiina Koistinen ja Janne Pulkkinen Koivulasta
Tiedustelut ja ilmoittautumiset ryhmään:
Janne Pulkkinen 040 8332627 janne.pulkkinen@vantaanturvakoti.fi
Tiina Koistinen 040 7740236 tiina.koistinen@vantaanturvakoti.fi

Ajankohtaista

RSS

Twitter