Lapsen asuminen kodin ulkopuolella

Joskus perheen voimavarat eivät riitä lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen turvaamiseen. Näissä tilanteissa lapsen kasvatus järjestetään oman kodin ulkopuolella. Lapsi tai nuori voidaan sijoittaa joko perheeseen tai lastensuojelulaitokseen. Sosiaalityöntekijä tekee päätöksen sijoituksesta lastensuojelulain perusteella.

Sijoitettujen lasten ja nuorten asioita hoidetaan lasten sijaishuollossa.

Tammirinteen vastaanottokoti

Tammirinteen vastaanottokoti on tarkoitettu alle 12-vuotiaille huostaanotetuille lapsille. Huostaanottopäätöksen tekee sosiaalityöntekijä tai kriisikeskus. Tammirinteen työryhmä tekee hoidon ja huostaanotontarpeen arviointia kiinteässä yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa.

Viertolan vastaanottokoti

Viertolan vastaanottokoti on tarkoitettu yli 12-vuotiaille huostaanotetuille lapsille. Vastaanottokodissa selvitetään lapsen ja perheen tilannetta yhdessä lapsen, perheen sekä läheisverkoston ja sosiaalityöntekijöiden kanssa. Selvitystyön päätteeksi tehdään arvio kuntoutus- ja huostaanoton tarpeesta.

Viertolan osastot

Tikkurilassa:
Vastaanotto-osasto
Puntari ja Potkuri työryhmät

Lisäksi kuntouttavat osastot:
Harjula Korsossa ja Asola Asolan kaupunginosassa.