Imetys

Vastasyntyneelle luonnollisin ja paras ravinto on äidinmaito. Äidinmaidon koostumus vastaa parhaiten nopeasti kasvavan imeväisen tarpeisiin. Imetys edistää sekä äidin, että lapsen terveyttä ja tarjoaa vauvalle ravinnon lisäksi läheisyyttä ja turvaa. Se on myös helpoin, hygieenisin ja taloudellisin tapa ruokkia lasta. Imetyksestä kannattaa hankkia tietoa jo raskausaikana.

Rintamaito riittää vauvan ainoaksi ravinnoksi kuuden kuukauden ikään saakka, jos lapsi on syntynyt normaalipainoisena. Rintamaidossa kaikki vauvan tarvitsemat ravintoaineet ovat vauvalle sopivassa muodossa, vain D-vitamiinia tulee antaa lisäravinteena. Rintamaidon kautta lapsi saa myös erilaisia suoja-aineita äidiltä tauteja vastaan.

Rintamaidon koostumus

Äidin ravitsemuksella on vaikutusta rintamaidon koostumukseen. Monipuolinen ruokavalio parantaa maidon laatua ja lisää pitkän imetyksen onnistumista. Kasvisten ja hedelmien monipuolinen käyttö on hyväksi niin vauvalle kuin äidille. Kovien rasvojen vaihtaminen juokseviin kasvisrasvoihin ja rasiamargariiniin parantaa rintamaidon laatua. Äidinmaidon korkealla C-vitamiinipitoisuudella sekä matalalla kovan rasvan pitoisuudella on todettu olevan ennalta ehkäisevä yhteys myös lapsen allergioiden kehittymisessä. Maitohappobakteereiden vaikutusta allergioiden ehkäisyssä tutkitaan koko ajan.

Äidinmaitoon erittyy äidin elimistöstä myös haitallisia aineita. Tällaisia ovat mm. erilaiset lääkeaineet, alkoholi ja tupakka. Siksi onkin syytä pidättäytyä alkoholinkäytöstä ja tupakoinnista imetyksen aikana. Lääkkeiden käytöstä tulee aina keskustella lääkärin kanssa.

Äidin syömien erilaisten ruoka-aineiden vaikutusta lapseen ei ole tutkittu riittävästi. Ei siis voida varmaksi sanoa, johtuvatko lapsen ilmavaivat tai itkut äidin syömästä ruoasta. Sen sijaan vauvan allergioita epäiltäessä äidin ei ole suositeltavaa aloittaa omaehtoisesti eri ruokien välttämistä. Tästä voi olla usein seurauksena vajavainen äidin ravitsemus ja sitä kautta vauvan ravitsemukseen vaikuttava kierre, joka toisinaan johtaa imetyksen loppumiseen.

Imeväisikäisen lapsen ruoka, STM:n oppaita 2004:17

Riittääkö äidinmaito?

Äidinmaidon määrään vaikuttavat kaikkein eniten lapsen imemisote sekä imetystiheys. Hyvällä otteella usein syövä vauva saa aikaan maidon riittävän erittymisen. Lähes kaikki äidit pystyvät erittämään vauvan tarpeita vastaavan määrän maitoa.

Vauva syö rintaa useita kertoja päivässä pieniä määriä kerrallaan. Lisääntyneet syöntikerrat eivät kuitenkaan kerro maidon loppumisesta, vaan kyseessä on usein normaali "tiheän imun kausi". Tällöin vauva imee tiheämmin, jonka seurauksena maitoa erittyy enemmän. Vauva pitää omalla imemisellään huolen maidon riittävyydestä, kunhan imemistiheyttä tai syöttöaikaa ei rajoiteta. Lisäruoan antamisella voidaan venyttää vauvan mahaa, jonka seurauksena pieni äidinmaitomäärä ei enää riitäkään vaan joudutaan jatkamaan korvikkeen antamista.

Erilaiset ongelmat, kuten rintatulehdus, huono imetysote, pakkautuneen ja kipeät rinnat, arat nännit, sekä tulkinnat maidon riittämättömyydestä ja lisäruoan antaminen voivat aiheuttaa noidankehän, josta on usein seurauksena imetyksen loppuminen. Tämän ehkäisemiseksi on hyvä hankkia tietoa aiheesta, sekä pyytää imetysohjausta ja keskusteluapua omasta neuvolasta.

Merkkejä maidon riittävyydestä:

  • Lapsen paino nousee vähintään 125–150g viikossa.
  • vaippoja kastuu ainakin 5–7 kappaletta vuorokaudessa.
  • uloste keltaista ja nestemäistä, siinä voi olla raejuuston näköisiä ryynejä.
  • lapsi imee hyvällä otteella ainakin 8 kertaa vuorokaudessa.

Merkkejä siitä, kun maito ei riitä:

  • Lapsen paino lisääntyy alle 500 g kuukaudessa (tarkistetaan neuvolassa).
  • Syntymäpainoa ei saavuteta kahden viikon ikään mennessä.
  • Lapsen uloste on kovaa, kuivaa ja vihreää.
  • Vauvan aukile on kuopalla (tarkistetaan neuvolassa).

Maidon riittävyyttä ei voi varmuudella päätellä lapsen käytöksestä, imemistiheydestä tai rintojen tuntemuksista.

Imetys, yhteisen matkamme alku, Kätilöliitto
Lapsi, perhe ja ruoka, STM:n julkaisuja 2004:11
Duodecim 2006;122:1796

Ajankohtaista

RSS

Twitter