Elatus

Vanhemmat voivat neuvotella elatusavun määrästä lastenvalvojan luona.

Jos lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä, muualla asuva vanhempi maksaa yleensä kuukausittain elatusapua. Avusta neuvoteltaessa kartoitetaan kummankin vanhemman elatuskyky ja lapsen elatuksen tarve. Elatussopimus laaditaan lapsen täysi-ikäisyyteen asti. Joissakin tilanteissa tehdään määräaikainen sopimus.

Lapsella on oikeus saada riittävä elatus vanhemmiltaan 18-vuotiaaksi asti. Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta yhdessä ja kumpikin kykynsä mukaan.

Koulutusavustus

Vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös 18 ikävuoden jälkeen, mikäli se katsotaan kohtuulliseksi. Koulutusavustuksen euromäärästä ja sen maksuajasta voidaan tehdä kirjallinen sopimus, jonka lastenvalvoja vahvistaa. Lapsi on 18 vuotta täytettyään toinen sopijaosapuoli. Asian voi viedä myös käräjäoikeuden päätettäväksi.

Elatusavun maksaminen

Elatusavut on maksettava ilman eri vaatimusta erääntymispäivänä. Jollei eriä makseta erääntymispäivänä, ne voidaan ulosmitata elatusvelvolliselta.

Viivästyskorko

1.1.1999 alkaen erääntyvälle elatusavulle lasketaan viivästyskorko. Korko perustuu korkolain mukaiseen viivästyskorkoon.

Indeksikorotus

Elatusapu on sidottu elinkustannusindeksiin. Indeksikorotus astuu voimaan sopimuksen tai päätöksen vahvistamista seuraavan kalenterivuoden alusta. Joulukuun 15. päivän jälkeen voi elatusavun indeksikorotuksia tiedustella lastenvalvojien toimistosta. Samassa paikassa voidaan laskea muuttunut elatusavun määrä ja merkitä se alkuperäiseen sopimukseen/ oikeuden päätökseen. Korotus voidaan pyynnöstä ilmoittaa toiselle vanhemmalle. Vanhemmat huolehtivat itse indeksikorotuksista ja niiden merkitsemisestä.

Sopimuksen/päätöksen muuttaminen

Vanhempien tekemää sopimusta tai tuomioistuimen päätöstä voidaan muuttaa uudella sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä, mikäli vanhempien taloudellinen tilanne tai lapsen elatuksen tarve on muuttunut. Uuden sopimuksen tekeminen edellyttää aina kummankin sopijaosapuolen suostumusta asiaan.

Elatustukien maksatus ja perintä

Kela hoitaa elatustukien maksatusta ja perintää. Voit asioida missä tahansa Kelan toimistossa.

Kelan palvelunumero lapsiperheille:
ma–pe klo 8–18
puh. 020 692 206

Ajankohtaista

RSS

Twitter