Tapaamispaikat

Erillään asuvat lapsi ja vanhempi voivat tavata toisiaan Vantaan turvallisissa ja rauhallisissa tapaamispaikoissa. Tapaamispaikoissa on mahdollista järjestää valvottuja ja tuettuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja vantaalaisille lapsille.

Palvelut järjestetään lastenvalvojan vahvistaman sopimuksen tai oikeuden päätöksen perusteella, ja ne ovat asiakkaille maksuttomia.
Ennen tapaamisten aloittamista tapaaja sekä lähivanhempi ja lapsi käyvät tutustumassa tapaamispaikassa. Tutustumisajat on varattava vähintään viikkoa ennen ensimmäistä toivottua tapaamista. Tutustumiskäynnillä käydään läpi tapaamispaikan käytännöt ja säännöt, tutustutaan tapaamispaikan tiloihin ja sovitaan ensimmäiset tapaamis- tai vaihtoajat. Sopimus tai päätös tapaamisista tai vaihdoista tulee toimittaa tapaamispaikan ohjaajalle tutustumiskäynnille tultaessa.

Valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot

Tapaamispaikan valvonta

  • Valvotussa tapaamisessa tapaamista seurataan jatkuvasti. Työntekijä on samassa tilassa tai jatkuvassa näkö- ja kuuloyhteydessä tapaajiin.
  • Tuetussa tapaamisessa työntekijä on tarvittaessa saatavilla. Työntekijä huolehtii tapaamisen alkamisesta ja loppumisesta sekä seuraa tilannetta.
  • Valvottu vaihto voidaan järjestää, kun vanhempien välillä on lähestymiskielto tai ristiriidat estävät vanhempien kohtaamisen.

Ajankohtaista

RSS

Twitter