Kuntouttava asuminen

Päihdekuntoutujien asuminen

Päihdekuntoutujien asuminen on tarkoitettu täysi-ikäisille vantaalaisille asunnottomille päihdekuntoutujille.

Miten asiakasta autetaan?

  • Asiakkaalle tarjotaan yöpymis- tai asumispaikka.
  • Asiakas saa tukea henkilökunnalta.
  • Asiakkaalle pyritään löytämään hänelle sopiva asumismuoto.
  • Työntekijät antavat neuvoja asiakkaille, joita uhkaa asunnottomuus.

Omatoimisuus ja esteettömyys

Asiakkaan on kyettävä ruokailemaan, peseytymään ja liikkumaan omatoimisesti. Esteetön liikkuminen pyörätuolilla ja rollaattorilla on mahdollista Koisorannan palvelukeskuksessa, Oraskodissa, Tähkätalossa ja Pähkinärinteen asumisyksikössä.

Mielenterveyskuntoutujien asuminen

Mielenterveyskuntoutujien asuminen on tarkoitettu asumispalvelujen tarpeessa oleville yli 18-vuotiaille. Tavoitteena on asiakkaiden kuntoutuminen kohti itsenäistä asumista ja elämää. Asuminen asumispalveluyksiköissä on väliaikaista.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter