Mielenterveyskuntoutujien asuminen

Kenelle?

Yli 18-vuotiaille, jotka tarvitsevat tukea asumiseen mielenterveydellisistä syistä.

Mielenterveyskuntoutujien asumisen muotoja

Palvelutasoja on kolme:

  • Tuettu asuminen joko omassa kodissa tai palveluntuottajan tukiasunnossa.
  • Palveluasuminen asumisyksikössä.
  • Tehostettu eli ympärivuorokautinen palveluasuminen asumisyksikössä.

Miten pääsen asiakkaaksi

Asumispalveluihin voit hakeutua sairaalasta, psykiatrian avopalveluista tai oman sosiaalityöntekijän kautta. Palveluntarpeesi arvioidaan yhdessä lähettävän tahon kanssa.

Asumispalveluihin haetaan hakemuksella. Hakemuksen liitteeksi tarvitset lääkärin arvion asumispalvelun tuen tarpeesta

Toimintayksikön tehtävänä on asumispalvelujen koordinointi, asiakkaiden palveluntarpeen arviointi ja kuntoutumisen seuranta. Asumispalvelujen asiakasmaksupäätökset ja mahdolliset toimeentulotukipäätökset tehdään asumispalvelujen toimintayksikössä.

Asumispalvelut on osa Vantaan kaupungin aikuissosiaalityötä. Vantaan kaupunki ostaa asumispalveluita pääosin yksityisiltä palveluntuottajilta.

Ajankohtaista

Twitter